100+ Từ vựng tiếng anh về tính cách con người

Trong văn nói hay văn viết, chúng ta đều cần những tính từ để mô tả trạng thái, tính chất của sự vật, sự việc. Trong tiếng Anh cũng vậy, để giao tiếp trôi chảy và viết văn thành thạo, bạn phải có vốn từ vựng phong phú tại nhiều ngành nghề khác nhau. Có rất nhiều từ vựng tiếng Anh về tính … Đọc tiếp 100+ Từ vựng tiếng anh về tính cách con người