100+ Từ vựng tiếng Anh về tính cách con người

Trong văn nói hay văn viết, chúng ta đều cần những tính từ để mô tả trạng thái, tính chất của sự vật, sự việc. Trong tiếng Anh cũng vậy, để giao tiếp trôi chảy và viết văn thành thạo, bạn phải có vốn … Continue reading 100+ Từ vựng tiếng Anh về tính cách con người