Các giới từ thường gặp trong tiếng Anh

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Giới từ thuộc nhóm từ loại được sử dụng khá nhiều trong tiếng Anh, Đặc biệt với những câu chứa thời gian thì giới từ thuộc 1 trong những thành phần không thể thiếu.

1. AT, IN, ON

 • AT : dùng trước thời gian ngắn: giờ, phút giây …
 • At 10 o’clock; at this moment; at 10 a.m
 • ON : dùng trước thời gian chỉ: ngày, thứ ngày (trong lịch …)
 • On Sunday; on this day….
 • IN : dùng trước thời gian dài: tháng, mùa, năm, …
 • In June; in July; in Spring; in 2005…

NHẬP MÃ TUHOC30 - GIẢM NGAY 30% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. IN, INTO, OUT OF

 • IN: dùng chỉ vị trí (địa điểm – không chuyển hướng)
 • In the classroom; in the concert hal; in the box….
 • INTO: dùng chỉ sự chuyển động từ ngoài vào trong.
 • I go into the classroom.
 • OUT OF: dùng chỉ sự chuyển động từ trong ra ngoài.
 • I go out of the classroom.

3. FOR, DURING, SINCE:

 • FOR : dùng để đo khoảng thời gian
 • For two months…
 • For four weeks..
 • For the last few years…
 • DURING : dùng để chỉ hành động xảy ra trong suốt thời gian của sự vật, sự kiện:
 • During christman time; During the film; During the play…
 • SINCE : dùng để đánh dấu thời gian
 • Since last Saturday, since Yesterday.

4. AT, TO

 • AT: dùng chỉ sự cố định ở một vị trí nào đó tương đối nhỏ, vì nếu diện tích nơi đó lớn hơn ta dùng “in”.
 • At the door; At home; At school
 • In Ha Noi; In the world
 • TO: dùng chỉ sự chuyển động tới một nơi nào đó.
 • Go to the window; Go to the market

5. ON, OVER, ABOVE. (ở trên)

 • ON: dùng chỉ vị trí đứng liền ngay ở trên
 • On the table; on the desk …
 • OVER: dùng chỉ các lớp/thứ tự ở lần trên (áo, quần)
 • I usually wear a shirt over my singlet.
 • ABOVE: Với nghĩa là trên nhưng chỉ sự cao hơn so với vật khác thấp hơn.
 • The ceiling fans are above the pupils.
 • The planes fly above our heads.

6. TILL, UNTIL (tới, cho tới khi)

 • TILL: dùng cho thời gian và không gian.
 • Wait for me till next Friday (thời gian)
 • They walked till the end of the road. (không gian)
 • UNTIL: dùng với thời gian.
 • He did not come back until 11.pm yesterday. (thời gian)

Trên là tất tần tật về giới từ, một loại từ loại trong tiếng Anh cực kì quan trọng. Các kiến thức về giới từ trong tiếng Anh luôn xuất hiện trong các bài thi TOEIC, IELTS hay tiếng Anh giao tiếp hằng ngày.

Vậy nên việc hiểu biết kĩ lưỡng về các giới từ thường gặp trong tiếng Anh sẽ giúp bạn cải thiện tốt hơn trình độ tiếng Anh của mình.

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.