Phân biệt As a result và As a result of trong tiếng Anh

Phân biệt As a result và As a result of trong tiếng Anh

Cùng mang nghĩa vì vậy, do đó sử dụng trong mối quan hệ nguyên nhân kết quả. Nhưng trong tiếng Anh có rất nhiều cụm từ được sử dụng. Một trong số đó là cụm từ As a result. Vậy

Cấu trúc Not until, Only when: Ý nghĩa và cách dùng

Cấu trúc Not until, Only when: Ý nghĩa và cách dùng

Đảo ngữ trong tiếng Anh là một điểm ngữ pháp nâng cao quan trọng thường gặp trong đề thi. Vì vậy các bạn học viên khi ôn luyện tiếng Anh cần phải đặc biệt quan tâm và nắm vững các

Cấu trúc và cách trả lời would you like trong tiếng Anh

Cấu trúc và cách trả lời would you like trong tiếng Anh

Bên cạnh các cấu trúc suggest, would you mind,…khi muốn đưa ra lời đề nghị một cách lịch sự trong môi trường công sở, trường học, giao tiếp thì cấu trúc Would you like trong tiếng Anh là cấu trúc

Cách dùng cấu trúc by the time trong ngữ pháp tiếng Anh

Cách dùng cấu trúc by the time trong ngữ pháp tiếng Anh

Trong tiếng Anh, chắc hẳn bạn thường xuyên gặp phải cấu trúc By the time, đây là một trong những cấu trúc cơ bản mà bạn cần phải biết khi làm bài tập cũng như vận dụng tiếng Anh trong