Hướng dẫn cách dùng cấu trúc Advise trong tiếng Anh

Hướng dẫn cách dùng cấu trúc Advise trong tiếng Anh

Khuyên bảo trong tiếng Anh là “advise”, chắc chắn bạn đã quen với từ này nhưng còn cấu trúc của “advise”, liệu bạn đã biết hay chưa? Chính vì thế, tuhocielts.vn muốn hướng dẫn cách dùng cấu trúc Advise trong