Cách dùng Linking word – Các từ nối  trong IELTS writing

Cách dùng Linking word – Các từ nối trong IELTS writing

Chắc hẳn, khi học IELTS writing, bạn đã được làm quen với các từ nối. Sử dụng từ nối sẽ giúp bài viết mạch lạc và dễ ăn điểm hơn. Vậy bạn đã biết gì về các từ nối rồi?

Download
Destination B1 B2 và C1+C2

Tải trọn bộ
3000 Từ vựng tiếng Anh

Cambridge-IELTS-15

Tải Cambridge IELTS 15

tải trọn bộ ielts cambridge 1-15

Tải trọn bộ
Cambridge IELTS 1-15

Nhận trọn bộ lộ trình học IELTS 7.0

lo trinh ielts vietop
Nhập Email để nhận tài liệu miễn phí

Nhận trọn bộ lộ trình học IELTS 7.0

lo trinh ielts vietop
Nhập Email để nhận tài liệu miễn phí