Cấu trúc và cách dùng It’s time chuẩn trong tiếng Anh

Cấu trúc và cách dùng It’s time chuẩn trong tiếng Anh

Khi bạn muốn nói một thời điểm phù hợp để làm gì đó, thường bạn sẽ nghĩ ngay đến cấu trúc It’s time để diễn đạt. Vậy bạn đã nắm chắc cấu trúc cơ bản của It’s time hay chưa?

Download
Destination B1 B2 và C1+C2

Tải trọn bộ
3000 Từ vựng tiếng Anh

Cambridge-IELTS-15

Tải Cambridge IELTS 15

tải trọn bộ ielts cambridge 1-15

Tải trọn bộ
Cambridge IELTS 1-15

Nhận trọn bộ lộ trình học IELTS 7.0

lo trinh ielts vietop
Nhập Email để nhận tài liệu miễn phí

Nhận trọn bộ lộ trình học IELTS 7.0

lo trinh ielts vietop
Nhập Email để nhận tài liệu miễn phí