Tổng hợp từ vựng tiếng Anh ngân hàng thông dụng nhất

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh ngân hàng thông dụng nhất

Ở từng chuyên ngành sẽ có những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành nhất định. Đối với chuyên ngành ngân hàng. bạn đã nắm đầy đủ từ vựng về chuyên ngành này hay chưa? Hãy cùng tuhocielts.vn tìm hiểu bài