Các giới từ thường gặp trong tiếng Anh

Các giới từ thường gặp trong tiếng Anh

Giới từ thuộc nhóm từ loại được sử dụng khá nhiều trong tiếng Anh, Đặc biệt với những câu chứa thời gian thì giới từ thuộc 1 trong những thành phần không thể thiếu. 1. AT, IN, ON AT :