Một số Cấu trúc rất thông dụng và dễ nhớ trong tiếng Anh!

Xem ngay:

Tham khảo thêm: Địa chỉ luyện thi IELTS tại TPHCM

Một số cấu trúc rất thông dụng và dễ nhớ trong tiếng Anh!

1. S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something (quá….để cho ai làm gì…)

Ex:

  • This structure is too easy for you to remember.
  • He ran too fast for me to follow.

2. S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá… đến nỗi mà…)

Ex:

  • This box is so heavy that I cannot take it.
  • He speaks so soft that we can’t hear anything.

3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V (quá… đến nỗi mà…)

Ex:

  • It is such a heavy box that I cannot take it.
  • They are such interesting books that I cannot ignore them at all.

4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ… cho ai đó làm gì…)

Ex:

  • She is old enough to get married.
  • They are intelligent enough for me to teach them English.

5. Have/ get + something + done (VpII) (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì?…)

Ex:

  • I had my hair cut yesterday.
  • I’d like to have my shoes repaired.

tuhocielts.vn

Bình luận

Bình luận

Bài viết liên quan

Download
Destination B1 B2 và C1+C2

Tải trọn bộ
3000 Từ vựng tiếng Anh

Cambridge IELTS 15

Tải Cambridge IELTS 15

tải trọn bộ ielts cambridge 1-15

Tải trọn bộ
Cambridge IELTS 1-15

Nhận trọn bộ lộ trình học IELTS 7.0

lo trinh ielts vietop
Nhập Email để nhận tài liệu miễn phí

Nhận trọn bộ lộ trình học IELTS 7.0

lo trinh ielts vietop
Nhập Email để nhận tài liệu miễn phí