Một số cấu trúc rất thông dụng và dễ nhớ trong tiếng Anh!

Co hai hinh thuc thi IELTS chu yeu la IELTS Academic va IELTS General
 

Một số cấu trúc rất thông dụng và dễ nhớ trong tiếng Anh!

 
 1f393🎓
Các bạn ghi chú vào nhé!
————————–
1. S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something (quá….để cho ai làm gì…)
Ex: This structure is too easy for you to remember.
He ran too fast for me to follow.
2. S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá… đến nỗi mà…)
Ex: This box is so heavy that I cannot take it.
He speaks so soft that we can’t hear anything.
3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V (quá… đến nỗi mà…)
Ex: It is such a heavy box that I cannot take it.
They are such interesting books that I cannot ignore them at all.
4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ… cho ai đó làm gì…)
Ex: She is old enough to get married.
They are intelligent enough for me to teach them English.
5. Have/ get + something + done (VpII) (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì…)
Ex: I had my hair cut yesterday.
I’d like to have my shoes repaired.

Xem thêm

About Tự Học IELTS

sinh viên chuyên ngành marketing, học tiếng anh và chia sẻ tài liệu tiếng anh IELTS miễn phí

View all posts by Tự Học IELTS →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *