Chủ đề Talk About Yourself – IELTS Speaking

Talk about yourself trong bài thi IELTS Speaking là một phần rất phổ biến, nó xuất hiện nhiều dưới giao tiếp hằng ngày cho đến môi trường làm việc hay học thuật. Bài viết này sẽ trình làng cho bạn những cụm từ cần phải sử dụng cũng như những câu giải đáp loại cho phần IELTS Speaking Part 1 với chủ đề Talk about yourself.

Một số lưu ý ở chủ đề Talk About Yourself

Cố gắng giải đáp thật tự nhiên, không gượng gạo vì đây là nghi vấn dính líu đến chính bản thân bạn.

Câu giải đáp cần phải bao gồm cụ thể chủ ngữ, vị ngữ.

Khi nói chuyện, không cần phải nhìn qua lại không xác định, hãy tự tin và mắt nhìn quy tụ vào giám khảo.

Chuẩn bị những ý tưởng để giải đáp chứ không học thuộc lòng (việc học thuộc sẽ tác động đến phần phát âm và ngữ điệu.)

Đối với những nghi vấn tại dạng Yes/No questions, đừng chỉ giải đáp “Yes” hay “No” mà hãy giảng giải thêm hoặc mở rộng ý cho câu giải đáp của bạn. Bởi vì giám khảo sẽ không review được khả năng tiếng Anh của bạn.

Không quan trọng quan điểm đầy đủ của bạn về câu hỏi/chủ đề đó thực tế như thế nào, điều bạn cần là giải đáp theo hướng nào có thể phô bày nhiều kỹ càng năng tiếng Anh của bạn nhất (về ngữ pháp cũng như từ vựng).

Cố gắng mở rộng câu giải đáp theo nhiều hướng, kể cả dưới trường hợp bạn không biết câu giải đáp về chủ đề đó.

Xem thêm!

NHẬP MÃ TUHOC5TR - NHẬN NGAY 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Một số mẫu câu chủ đề Talk About Yourself

Chủ đề

Chủ đề Talk About Yourself - IELTS Speaking
Chủ đề Talk About Yourself – IELTS Speaking

Nghề nghiệp, ngành học

 • I am currently working as…
 • I am currently studying at…
 • I like my job/major because…

Nơi sống

 • I was born in… but now I live in…
 • My hometown is… which is…

Sở thích

 • I am a big fan of…
 • I’m really into
 • I prefer…
 • I enjoy…
 • I’m keen on…
 • I’m passionate about…
 • I can’t stand/bear…

Các hoạt động

 • In my spare time, I usually….
 • When I’m not at work/at school, I like to…

 Nêu luận điểm, cách sắp xếp ý

Liệt kê các ý theo thứ tự

 • There’s a fairly wide range of…
 • There’s quite a diverse mixture of…
 • The first thing I’d like to mention is…
 • The most… is…
 • On top of that,…
 • Also,… is really…
 • Another kind is…

Khái quát đến chi tiết

 • Generally speaking,…
 • On the whole, I think that…
 • In particular,…
 • Specificially,…

Chia tình huống

 • Well, It is contingent upon…
 • Actually, It depends.
 • If I’m…I prefer to….But, If I…, I would rather
 • Usually, I prefer…However, If I have…I’d…

Tạo sự đối lập

 • Although…
 • However,…

Né tránh (thường để trả lời những câu hỏi về tương lai hoặc yêu câu so sánh)

 • Well, to be honest, I don’t…but I guess that I…
 • Frankly speaking, I’m not sure about…but I guess if I had to choose one, then I’d…
 • I’ve never thought about that. Though I think…
 • I enjoy … much more than…
Công việc ngành học

Nêu lý do

 • I guess this is due to/because…

 “Mẹo” speaking với chủ đề Talk about yourself

Luyện tập và ghi nhớ các chủ đề & câu hỏi sẽ thường được đề cập trước khi thi như: học vấn, công việc, gia đình, thói quen hằng ngày, kế hoạch tương lai.

Đọc qua và thực hành những câu đơn giản về giới thiệu bản thân. Bạn có thể nhờ một người bạn để cùng luyện tập hoặc từ thu âm lại phần trả lời của mình để kiểm tra lại.

Tập trung lắng nghe, nghe cẩn thận. Nếu bạn không hiểu hoặc nghe không rõ, hãy yêu cầu giám khảo IELTS Speaking nhắc lại.

 • Cố gắng trả lời thật tự nhiên, không gượng gạo.
 • Câu trả lời nên bao gồm đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ.
 • Khi nói chuyện, không nên nhìn qua lại không xác định, hãy tự tin và mắt nhìn tập trung vào giám khảo.
 • Chuẩn bị các ý tưởng để trả lời chứ không học thuộc lòng (việc học thuộc sẽ ảnh hưởng đến phần phát âm (pronunciation) của bạn).
 • Đối với các câu hỏi ở dạng Yes/No questions, đừng chỉ trả lời “Yes” hay “No” mà hãy giải thích thêm hoặc mở rộng ý cho câu trả lời của bạn. Bởi vì giám khảo sẽ không đánh giá được khả năng tiếng Anh của bạn.
 • Luôn dành vài giây để suy nghĩ trước khi đưa ra câu trả lời, đặc biệt với các câu hỏi khó hay những câu hỏi bạn chưa gặp.
 • Luyện sự tự tin khi giao tiếp, tránh cảm giác hoảng loạn hay bối rối khi trả lời câu hỏi.

Xem thêm!

Cấu trúc thường dùng cho chủ đề Talk about yourself

Khi nói về tên, ta có thể sử dụng

 • “My name is…”
 • “I am…”
 • “You can call me….”

Khi nói về nghề nghiệp, ta có thể dùng mẫu câu

 • “I am…”
 • “I am working at…”

Khi nói về quốc tịch và nơi sống hiện tại, ta có thể dùng

 • “I’m now living in…”
 • “I’m from … / I live in …”
 • “I was born in…, but I live in…”
 • “I have……nationality.”

Khi nói về sở thích, ta có thể dùng các từ vựng như: like, enjoy, prefer, want…

 • “I like … because …”
 • “I don’t like … because …”
 • “My favourite (school subject, actor, pop group, sport) is … because …”

Khi mô tả về gia đình, bạn bè, người quen, ta dùng

 • “I have … brothers and sisters.”
 • “My best friends are … because …”

Khi mô tả về các hoạt động hằng ngày của bản thân, ta có thể nói

 • “In my free time / After school, I …”

Khi dự định hay có kế hoạch làm gì, ta có thể nói

 • “In the future, I’d like to … because …”

Câu hỏi với chủ đề Talk about yourself

 • Question 1: Could you tell me a little about yourself and where do you live?

Answer: Well, let’s start with my name first. I’m Đăng. I was born and raised in Saigon, Vietnam. I spent 18 years living and studying in Vietnam until I graduated high school and traveled to Europe to study Tourism for 5 years before going back here and started working until now. I’m staying in an apartment with my friend at the moment but not with my parents anymore because of my work but I usually visit them during every weekend.

 • Question 2: How would you describe yourself?

Answer: Appearance wise, people tell me that I take after my mother from the eyes to the shape of face. I think I’m a bit overweight so I’m trying to work out to get fit. About personality, traveling and witnessing a lot of cultures and diversity made me become a more open-minded person. I have heard from my friends that I’m outgoing and can be a good company.

 • Question 3: Are you similar to your friend? In what way?
Chủ đề Talk About Yourself - IELTS Speaking
Chủ đề Talk About Yourself – IELTS Speaking

Answer: Yes, we do chia sẻ some common interests and hobbies which is why we are friends in the first place. We both like to talk about politics, social injustices and taste in music. However, I do find myself different from my friends in some aspects. I sometimes need an alone moment where I’d rather wandering around the city instead of socializing while my friends are mostly friendly and easy-going.

 • Question 4: Are you similar or different to your siblings?

Answer: I believe the only thing that me and my brother chia sẻ in common is that we have the same parents! However, I still love him very much. We both talk and listen to each other whenever we encounter problems in our lives and are always supportive and understanding.

 • Question 5: What do you like doing in your spare time?

Answer: I have been working continuously without a break recently but whenever I have some time to spare. I usually go the the cybernet cafe with my friends to play an online games DOTA. It’s the only game which remains interesting throughout the year. I have been playing this game for 4 years already! Other than that, I also like dine out and try out new restaurants, I’m a food lover!

 • Question 6: Why are you studying IELTS?

Answer: Well, I’m not studying IELTS for the certificate but to improve my ability to control and use English as fluently as possible. I think the IELTS provides me with all the skills I need to master this language. Also, the IELTS is the entrance requirement for the master degree in Finland I’m trying to apply to. That’s why I’m here.

Với 8 mẹo, cấu trúc câu và một số nghi vấn loại cho chủ đề Talk about yourself tại trên là nguồn từ vựng vô cùng hữu ích giúp bạn dưới quá trình luyện tập chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Tuy nhiên, có bao nhiêu nguồn tham khảo đi chăng nữa thì bạn cần phải chịu cất ra thời gian và công sức rất nhiều để đạt được band điểm IELTS như mong đợi nhé.

Bài mẫu Chủ đề Talk About Yourself – IELTS Speaking

Part 1-style questions

 • Examiner: How would you describe yourself?
  Me: Everyone tells me I take after my mum as I’m quite laid-back … I think I’m good company but you should ask my friends if they agree …
 • Examiner: In which ways are you similar to your friends?
  Me: I seem to be attracted to introverts… not people who are painfully shy but most of my friends are a little reserved … and I think that’s what I’m like …
 • Examiner: Are you similar or different to your brother(s)/sister(s)?
  Me: I think my brother and I are very similar … I’d say we’re fun-loving and tend to be a bit extroverted … my brother is certainly the life and soul of the party … I’m not sure that applies to me …

Part 2-style task

Describe a teacher you once had who you enjoyed being taught by. You should say

 • who this person was
 • when they were your teacher
 • which subject they taught you
  and describe what it was about their character that you liked.

Sample:  I’d like to describe my English teacher from school … Miss Thomas … this was a few years ago now and she was my teacher at a time when I was getting a little bored with being at school … unlike some of the other teachers Miss Thomas never lost her temper … she was very calm and easy-going … she was also very broad-minded …

we were able to ask her questions about lots of subjects that some other teachers would refuse to discuss which made us respect her even more … she had a great sense of humour too … she’d laugh at our jokes as well as making us laugh … and she would also bend over backwards to help us with our work … she always put us first and often stayed around at the end of class to talk with anyone who needed help … apparently she was highly respected within her field but you would never know as she was the type that hid her light under a bushel … she was very modest and self-effacing … so yes … Miss Thomas was a teacher I have fond memories of …

Hy vọng với những chia sẻ chủ đề Talk About Yourself – IELTS Speaking ở trên của Tự học IELTS sẽ giúp ích được cho bạn. Đồng thời bạn cũng nên học tập chăm chỉ, tập trung thời gian và công sức để đạt được số điểm tối đa nhất nhé. Chúc bạn thành công nhé!

Tuhocielts.vn

Bình luận

Bình luận

Download
Destination B1 B2 và C1+C2

Tải trọn bộ
3000 Từ vựng tiếng Anh

Cambridge IELTS 15

Tải Cambridge IELTS 15

tải trọn bộ ielts cambridge 1-15

Tải trọn bộ
Cambridge IELTS 1-15

Nhận trọn bộ lộ trình học IELTS 7.0

lo trinh ielts vietop
Nhập Email để nhận tài liệu miễn phí

Nhận trọn bộ lộ trình học IELTS 7.0

lo trinh ielts vietop
Nhập Email để nhận tài liệu miễn phí