Download 4000 Essential English words full 6 ebook + audio Free

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Nhằm cải thiện khả năng giao tiếp Tiếng Anh, ngoài phát âm, ngữ điệu thì vốn từ vựng cũng là một yếu tố hết sức quan trọng. Hiện nay, có rất nhiều bộ sách luyện từ vựng khác nhau, nhưng đâu là tài liệu thích hợp nhất cho một số bạn đang học Tiếng Anh?

Bộ sách 4000 Essential English Words là 1 loạt 6 cuốn sách được mẫu mã để quy tụ vào một số từ có tần số xuất hiện đắt dưới thực tế, nhằm tăng cường vốn từ vựng của người học từ cơ bản đến nâng cao.

Lưu ý: Link tải sách mỗi chuyên mục. Nếu bạn muốn download trọn bộ có link Download trọn bộ cuối bài viết nhé

Sách 4000 Essential English Words được rất nhiều giáo viên và học sinh Việt Nam chọn lựa và tin cậy dùng vì chất lượng và kiến thức rất thích hợp, một số từ vựng được chọn lọc kỹ càng lưỡng.

Kết hợp với bố cục mỗi bài đều rất khoa học, kèm hình ảnh minh họa rất sinh động. Đồng thời, tại cuối mỗi bài học lại có thêm phần đọc hiểu tuộc dạng truyện ngắn cất một số từ vựng mà bạn được học dưới bài.

TuhocIELTS xin được giới thiệu đến bạn đọc bộ luyện từ vựng Tiếng Anh “4000 Essential English Words full 6 ebook + audio ”.

I. Giới thiệu bộ sách 4000 ESSENTIAL ENGLISH WORDS

“4000 Essential English Words” là một series 6 quyển luyện từ vựng Tiếng Anh cung ứng cho người học 4000 từ vựng thiết yếu. Mỗi quyển cất khoảng 600 – 700 chữ, gồm 30 Units khác nhau, mỗi unit khoảng 20 – 25 từ vựng dễ áp dụng dưới đời sống hằng ngày.

Với mỗi từ, bộ sách đều cung ứng phiên âm cụ thể, cùng một số chẳng hạn giúp bạn tiếp thu từ vựng mới một cách mau chóng và hiệu quả. Đồng thời, sách còn có một số bài tập minh họa trực tiếp khiến quá trình ghi nhớ từ vựng mới của bạn trở cần phải thuận lợi hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, ứng với mỗi cuốn sẽ có một phần nghe cực kỳ thú vị giúp một số bạn có thể ghi nhớ một số từ vựng này thuận lợi hơn. Các bạn cũng có thể thuận lợi khám phá một số kênh Youtube share về một số bài nghe của bộ sách tuyệt vời này để cải thiện học tập nhé.

Đồng thời, sau mỗi bài học từ sẽ có bài tập minh họa để một số bạn ôn luyện, làm bài trực tiếp và ghi nhớ dễ hơn. Ngoài ra còn có đoạn văn loại nữa, đa dạng cách để ôn luyện, ghi nhớ vốn từ. Qua đó giúp một số bạn học tập một cách tốt nhất. Đây là cuốn sách sẽ giúp một số bạn thuận lợi nhớ từ bởi hình ảnh, chẳng hạn sinh động như thế.

Xem thêm 1 số tài liệu tham khảo để ôn luyện TOEIC thật hiệu quả nhé:

NHẬP MÃ TUHOC30 - GIẢM NGAY 30% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

II. Tải sách 4000 Essential English words 1

About the Vocabulary

The 600 words in each book of this series along with the additional target words presented in the appendices included in the first three books of the series are the most useful words in English. They were found by analysis of a collection of English course books from various levels in the primary, secondary and tertiary school systems.

The words included in this series were chosen because they occurred many times in different levels of these materials. Because of the way that they were chosen, these words have the following characteristics:

 1. They are useful in both spoken and written English. No matter what English course you are studying, the words in these books will be of value to you.
 2. Each word in these books is a high-frequency word. This means that the effort in learning the words is well repaid by the number of times learners have a chance to encounter or use them.
 3. These books as a whole cover a large proportion of the words in any spoken or written text. They cover at least 80% of the words in newspapers and academic texts, and at least 90% of the words in novels. They also cover at least 90% of the words in conversation.

About the Books

The activities in “4000 Essential English Words” are specially designed to make use of important learning conditions. Firstly, the words are introduced using sentence definitions and an example sentence.

The activities that follow in the units encourage learners to recall the meanings and forms of the words. Some activities also make the learners think about the meaning of the words in the context of a sentence—a sentence different from the sentences that occurred in the introduction of the words. Moreover, each unit ends with a story containing the target words.

While reading the story, the learners have to recall the meanings of the words and suit them to the context of the story. Such activities help learners develop a better understanding of a common meaning for a given word which fits the different uses.

Illustrations for each target word are provided to help learners visualize the word as it is being used in the example sentence. These word/image associations aim to help students grasp the meaning of the word as well as recall the word later. It should be noted that words have more than one grammatical category.

However, this series focuses on the word’s most common form. This is mentioned to remind learners that just because a word is labeled and utilized as a noun in this series does not mean that it can never be used in another form such as an adjective. This series has simply focused on the word in the form that it is most likely to be expressed

Mục lục ebook 4000 essential english words 1
Mục lục ebook 4000 Essential English words 1
Tải sách 4000 essential english words 2
Mục lục ebook 4000 Essential English words 1

Supporting Learning with Outside Activities

A well-balanced language course provides four major opportunities for learning:
learning through input, learning through output, deliberate learning, and fluency
development.

The highly structured activities in these books support all four types
of learning opportunities. In addition, learning can further be supported through
the following activities:

 1. Have students create vocabulary cards with one word from the unit on one side
  of the card and the translation of the word in the student’s first language on the
  other side. Students should use the cards for study in free moments during the
  day. Over several weeks, students will find that quick repeated studying for brief
  periods of time is more effective than studying for hours at one sitting.
 2. Assign graded readers at students’ appropriate levels. Reading such books
  provides both enjoyment as well as meaning-focused input which will help
  the words stick in students’ memory.
 3. Practice reading fluency to promote faster recall of word meaning for both sight
  recognition and usage. Compass Publishing’s Reading for Speed and Fluency
  is a good resource for reading fluency material.
 4. Include listening, speaking, and writing activities in classes. Reinforcement of
  the high-frequency vocabulary presented in this series is important across all
  the four language skills.

III. Tải sách 4000 Essential English words 2

About the Vocabulary

The 600 words in each book of this series along with the additional target words presented in the appendices included in the first three books of the series are the most useful words in English. They were found by analysis of a collection of. English course books from various levels in the primary, secondary and tertiary school systems.

The words included in this series were chosen because they occurred many times in different levels of these materials. Because of the way that they were chosen, these words have the following characteristics:

 1. They are useful in both spoken and written English. No matter what English
  course you are studying, the words in these books will be of value to you.
 2. Each word in these books is a high-frequency word. This means that the effort
  in learning the words is well repaid by the number of times learners have a
  chance to encounter or use them.
 3. These books as a whole cover a large proportion of the words in any spoken or
  written text. They cover at least 80% of the words in newspapers and academic
  texts, and at least 90% of the words in novels. They also cover at least 90% of
  the words in conversation.

About the Books

The activities in these books are specially designed to make use of important
learning conditions. Firstly, the words are introduced using sentence definitions
and an example sentence. The activities that follow in the units encourage learners
to recall the meanings and forms of the words.

Some activities also make thelearners think about the meaning of the words in the context of a sentence— a sentence different from the sentences that occurred in the introduction of the words.

Moreover, each unit ends with a story containing the target words. While reading
the story, the learners have to recall the meanings of the words and suit them to the
context of the story.

Such activities help learners develop a better understanding of
a common meaning for a given word which fits the different uses.
Illustrations for each target word are provided to help learners visualize the word
as it is being used in the example sentence. These word/image associations aim
to help students grasp the meaning of the word as well as recall the word later.

It should be noted that words have more than one grammatical category. However,
this series focuses on the word’s most common form. This is mentioned to remind
learners that just because a word is labeled and utilized as a noun in this series
does not mean that it can never be used in another form such as an adjective.
This series has simply focused on the word in the form that it is most likely to be
expressed.

2
Mục lục ebook 4000 Essential English words 2

Supporting Learning with Outside Activities

A well-balanced language course provides four major opportunities for learning:
learning through input, learning through output, deliberate learning, and fluency
development. The highly structured activities in these books support all four types
of learning opportunities. In addition, learning can further be supported through
the following activities:

 1. Have students create vocabulary cards with one word from the unit on one side
  of the card and the translation of the word in the student’s first language on the
  other side. Students should use the cards for study in free moments during the
  day. Over several weeks, students will find that quick repeated studying for brief
  periods of time is more effective than studying for hours at one sitting.
 2. Assign graded readers at students’ appropriate levels. Reading such books
  provides both enjoyment as well as meaning-focused input which will help
  the words stick in students’ memory.
 3. Practice reading fluency to promote faster recall of word meaning for both sight
  recognition and usage. Compass Publishing’s Reading for Speed and Fluency
  is a good resource for reading fluency material.
 4. Include listening, speaking, and writing activities in classes. Reinforcement of
  the high-frequency vocabulary presented in this series is important across all
  the four language skills.

IV. Tải sách 4000 Essential English words 3

About the Vocabulary

The 600 words in each book of this series along with the additional target words presented in the appendices included in the first three books of the series are the most useful words in English.

They were found by analysis of a collection of English course books from various levels in the primary, secondary and tertiary school systems. The words included in this series were chosen because they occurred many times in different levels of these materials. Because of the way that they were chosen, these words have the following characteristics:

 1. They are useful in both spoken and written English. No matter what English course you are studying, the words in these books will be of value to you.
 2. Each word in these books is a high-frequency word. This means that the effort in learning the words is well repaid by the number of times learners have a chance to encounter or use them.
 3. These books as a whole cover a large proportion of the words in any spoken or written text. They cover at least 80% of the words in newspapers and academic texts, and at least 90% of the words in novels. They also cover at least 90% of the words in conversation.

About the Books

The activities in “4000 Essential English Words” are specially designed to make use of important learning conditions. Firstly, the words are introduced using sentence definitions and an example sentence.

The activities that follow in the units encourage learners to recall the meanings and forms of the words. Some activities also make the learners think about the meaning of the words in the context of a sentence—a sentence different from the sentences that occurred in the introduction of the words. Moreover, each unit ends with a story containing the target words.

While reading the story, the learners have to recall the meanings of the words and suit them to the context of the story. Such activities help learners develop a better understanding of a common meaning for a given word which fits the different uses.

Illustrations for each target word are provided to help learners visualize the word as it is being used in the example sentence. These word/image associations aim to help students grasp the meaning of the word as well as recall the word later. It should be noted that words have more than one grammatical category. However, this series focuses on the word’s most common form.

This is mentioned to remind learners that just because a word is labeled and utilized as a noun in this series does not mean that it can never be used in another form such as an adjective. This series has simply focused on the word in the form that it is most likely to be expressed.

3
Mục lục ebook 4000 Essential English words 3

Supporting Learning with Outside Activities

A well-balanced language course provides four major opportunities for learning: learning
through input, learning through output, deliberate learning, and fluency development. The
highly structured activities in these books support all four types of learning opportunities.
In addition, learning can further be supported through the following activities:

 1. Have students create vocabulary cards with one word from the unit on one side of the
  card and the translation of the word in the student’s first language on the other side.
  Students should use the cards for study in free moments during the day. Over several
  weeks, students will find that quick repeated studying for brief periods of time is more
  effective than studying for hours at one sitting.
 2. Assign graded readers at students’ appropriate levels. Reading such books provides
  both enjoyment as well as meaning-focused input which will help the words stick in
  students’ memory.
 3. Practice reading fluency to promote faster recall of word meaning for both sight
  recognition and usage. Compass Publishing’s Reading for Speed and Fluency is a
  good resource for reading fluency material.
 4. Include listening, speaking, and writing activities in classes. Reinforcement of the
  high-frequency vocabulary presented in this series is important across all the four
  language skills.

V. Tải sách 4000 Essential English words 4

About the Vocabulary

4000 Essential English Words is a six-book series that is designed to focus on practical high-frequency words to enhance the vocabulary of learners from high beginning to advance levels. The series presents a variety of words that cover a large percentage of the words that can be found in many spoken or written texts.

Thus, after mastering these target words, learners will be able to fully understand vocabulary items when they encounter them in written and spoken form. Each unit presents 20 words which are defined and used in sample sentences.

About the Books

The activities in these books are specially designed to make use of important learning
conditions. Firstly, the words are introduced using sentence definitions and an example
sentence.

The activities that follow in the units encourage learners to recall the meanings
and forms of the words. Some activities also make the learners think about the meaning
of the words in the context of a sentence— a sentence different from the sentences that
occurred in the introduction of the words.

Moreover, each unit ends with a story containing the target words. While reading the story, the learners have to recall the meanings of the words and suit them to the context of the story. Such activities help learners develop a better understanding of a common meaning for a given word which fits the different uses.

Illustrations for each target word are provided to help learners visualize the word as it
is being used in the example sentence. These word/image associations aim to help
students grasp the meaning of the word as well as recall the word later.

It should be noted that words have more than one grammatical category. However, this
series focuses on the word’s most common form. This is mentioned to remind learners
that just because a word is labeled and utilized as a noun in this series does not mean
that it can never be used in another form such as an adjective. This series has simply
focused on the word in the form that it is most likely to be expressed.

4
Mục lục ebook 4000 Essential English words 4

Supporting Learning with Outside Activities

A well-balanced language course provides four major opportunities for learning: learning
through input, learning through output, deliberate learning, and fluency development. The
highly structured activities in these books support all four types of learning opportunities.
In addition, learning can further be supported through the following activities:

 1. Have students create vocabulary cards with one word from the unit on one side of th
  card and the translation of the word in the student’s first language on the other side.
  Students should use the cards for study in free moments during the day. Over several
  weeks, students will find that quick repeated studying for brief periods of time is more
  effective than studying for hours at one sitting.
 2. Assign graded readers at students’ appropriate levels. Reading such books provides
  both enjoyment as well as meaning-focused input which will help the words stick in
  students’ memory.
 3. Practice reading fluency to promote faster recall of word meaning for both sight
  recognition and usage. Compass Publishing’s Reading for Speed and Fluency is a
  good resource for reading fluency material.
 4. Include listening, speaking, and writing activities in classes. Reinforcement of the
  high-frequency vocabulary presented in this series is important across all the four
  language skills.

VI. Tải sách 4000 Essential English words 5

About the Vocabulary

The 600 words in each book of this series along with the additional target words
presented in the appendices included in the first three books of the series are the most
useful words in English.

They were found by analysis of a collection of English course
books from various levels in the primary, secondary and tertiary school systems. The
words included in this series were chosen because they occurred many times in different
levels of these materials. Because of the way that they were chosen, these words have the following characteristics:

 1. They are useful in both spoken and written English. No matter what English course
  you are studying, the words in these books will be of value to you.
 2. Each word in these books is a high-frequency word. This means that the effort in
  learning the words is well repaid by the number of times learners have a chance to
  encounter or use them.
 3. These books as a whole cover a large proportion of the words in any spoken or written
  text. They cover at least 80% of the words in newspapers and academic texts, and
  at least 90% of the words in novels. They also cover at least 90% of the words in
  conversation.

About the Books

The activities in these books are specially designed to make use of important learning
conditions. Firstly, the words are introduced using sentence definitions and an example
sentence.

The activities that follow in the units encourage learners to recall the meanings
and forms of the words. Some activities also make the learners think about the meaning
of the words in the context of a sentence— a sentence different from the sentences that
occurred in the introduction of the words.

Moreover, each unit ends with a story containing the target words. While reading the story, the learners have to recall the meanings of the words and suit them to the context of the story. Such activities help learners develop a better understanding of a common meaning for a given word which fits the different uses.

Illustrations for each target word are provided to help learners visualize the word as it
is being used in the example sentence. These word/image associations aim to help
students grasp the meaning of the word as well as recall the word later.

It should be noted that words have more than one grammatical category. However, this
series focuses on the word’s most common form. This is mentioned to remind learners
that just because a word is labeled and utilized as a noun in this series does not mean
that it can never be used in another form such as an adjective. This series has simply
focused on the word in the form that it is most likely to be expressed.

Tải sách 4000 essential english words 5
Mục lục ebook 4000 essential english words 5

Supporting Learning with Outside Activities

A well-balanced language course provides four major opportunities for learning: learning
through input, learning through output, deliberate learning, and fluency development. The
highly structured activities in these books support all four types of learning opportunities.
In addition, learning can further be supported through the following activities:

 1. Have students create vocabulary cards with one word from the unit on one side of the
  card and the translation of the word in the student’s first language on the other side.
  Students should use the cards for study in free moments during the day. Over several
  weeks, students will find that quick repeated studying for brief periods of time is more
  effective than studying for hours at one sitting.
 2. Assign graded readers at students’ appropriate levels. Reading such books provides
  both enjoyment as well as meaning-focused input which will help the words stick in
  students’ memory.
 3. Practice reading fluency to promote faster recall of word meaning for both sight
  recognition and usage. Compass Publishing’s Reading for Speed and Fluency is a
  good resource for reading fluency material.
 4. Include listening, speaking, and writing activities in classes. Reinforcement of the
  high-frequency vocabulary presented in this series is important across all the four
  language skills.

VII. Tải sách 4000 Essential English words 6

About the Vocabulary

The 600 words in each book of this series along with the additional target words
presented in the appendices included in the first three books of the series are the most
useful words in English. They were found by analysis of a collection of English course
books from various levels in the primary, secondary and tertiary school systems. The
words included in this series were chosen because they occurred many times in different
levels of these materials.

Because of the way that they were chosen, these words have the following characteristics:

 1. They are useful in both spoken and written English. No matter what English course
  you are studying, the words in these books will be of value to you.
 2. Each word in these books is a high-frequency word. This means that the effort in
  learning the words is well repaid by the number of times learners have a chance to
  encounter or use them.
 3. These books as a whole cover a large proportion of the words in any spoken or written
  text. They cover at least 80% of the words in newspapers and academic texts, and
  at least 90% of the words in novels. They also cover at least 90% of the words in
  conversation.

About the Books

The activities in these books are specially designed to make use of important learning
conditions. Firstly, the words are introduced using sentence definitions and an example
sentence.

The activities that follow in the units encourage learners to recall the meanings
and forms of the words. Some activities also make the learners think about the meaning
of the words in the context of a sentence— a sentence different from the sentences that
occurred in the introduction of the words. Moreover, each unit ends with a story containing the target words. While reading the story, the learners have to recall the meanings of the words and suit them to the context of the story. Such activities help learners develop a
better understanding of a common meaning for a given word which fits the different uses.

Illustrations for each target word are provided to help learners visualize the word as it
is being used in the example sentence. These word/image associations aim to help
students grasp the meaning of the word as well as recall the word later.

It should be noted that words have more than one grammatical category. However, this
series focuses on the word’s most common form. This is mentioned to remind learners
that just because a word is labeled and utilized as a noun in this series does not mean
that it can never be used in another form such as an adjective. This series has simply
focused on the word in the form that it is most likely to be expressed.

6
Mục lục ebook 4000 Essential English words 6

Supporting Learning with Outside Activities

A well-balanced language course provides four major opportunities for learning: learning
through input, learning through output, deliberate learning, and fluency development. The
highly structured activities in these books support all four types of learning opportunities.
In addition, learning can further be supported through the following activities:

 1. Have students create vocabulary cards with one word from the unit on one side of the
  card and the translation of the word in the student’s first language on the other side.
  Students should use the cards for study in free moments during the day. Over several
  weeks, students will find that quick repeated studying for brief periods of time is more
  effective than studying for hours at one sitting.
 2. Assign graded readers at students’ appropriate levels. Reading such books provides
  both enjoyment as well as meaning-focused input which will help the words stick in
  students’ memory.
 3. Practice reading fluency to promote faster recall of word meaning for both sight
  recognition and usage. Compass Publishing’s Reading for Speed and Fluency is a
  good resource for reading fluency material.
 4. Include listening, speaking, and writing activities in classes. Reinforcement of the
  high-frequency vocabulary presented in this series is important across all the four
  language skills.

Download cuốn sách 4000 Essential English words 6 quyển tại đây:

Download

Chúc các bạn học tập tốt và download 4000 Essential English words full 6 ebook + audio thành công trên đây.

Nguồn: www.tuhocielts.vn

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.