Thì Tương lai đơn – Cách dùng & bài tập đáp án chi tiết (Simple Future)

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Thì Tương lai đơn (Simple Future Tense) là một trong những thì quan trọng trong cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh được sử dụng khá nhiều trong công việc, cuộc sống và trong môi trường ngoại ngữ. Tuy nhiên không phải tất cả những người học tiếng Anh đều nắm rõ về cấu trúc, cách sử dụng của thì này, thậm chí có bạn còn nhầm lẫn với thì tương lai gần.

Để giúp các bạn có thể hiểu rõ về thì Tương lai đơn, trong bài học ngữ pháp này Tự học IELTS sẽ chia sẻ chi tiết toàn bộ kiến thức thì Tương lai đơn bao gồm: công thức, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết, bài tập rèn luyện đi kèm giúp các bạn năm chắc kiến thức và sử dụng thành thạo thì này. Let’s get started.

Các bạn có thể học thêm:

Thì tương lai đơn trong tiếng Anh
Thì tương lai đơn trong tiếng Anh

1. Định nghĩa thì tương lai đơn

Thì tương lai đơn (Hay Simple Future Tense) là một trong những thì cơ bản và quan trọng trong tiếng Anh. Thông thường, thì tương lai đơn được dùng khi người nói không có kế hoạch hay quyết định nào trước đó mà sẽ đưa ra quyết định tự phát tại thời điểm nói.

NHẬP MÃ TUHOC30 - GIẢM NGAY 30% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cấu trúc thì tương lai đơn (Simple Future)

2.1. Câu khẳng định

  Động từ tobe Động từ thường
Cấu trúc
S + will +  be + N/Adj S + will +  V(nguyên thể)
Ví dụ She‘ll be fine. (Cô ấy sẽ ổn thôi.)
 You will be mine soon (Anh sẽ sớm thuộc về em thôi.)
I will always love you.
(Em sẽ luôn luôn yêu anh.)
No worries, I will take care of the children for you.
(Đừng lo, em sẽ chăm sóc bọn trẻ giúp chị.)

Lưu ý: will = ‘ll

2.2. Câu phủ định


Động từ tobe
Động từ thường  
Cấu trúc S + will not + be + N/Adj S + will not + V(nguyên thể)
Lưu ý will not = won’t
Ví dụ She won’t be happy if she cannot pass the entrance exam tomorrow. 
(Cô ấy sẽ không vui nếu cô ấy không vượt qua kỳ thi thi đầu vào ngày mai)
We won’t be friends anymore. 
(Chúng ta sẽ không tiếp tục làm bạn nữa.)
I won’t bring champagne to the party tonight. 
(Tớ sẽ không mang rượu Sâm-panh đến bữa tiệc tối nay đâu.)
I won’t tell her the truth. 
(Tôi sẽ không nói với cô ấy sự thật.)

2.3. Câu nghi vấn

 Động từ tobeĐộng từ thường
Cấu trúcQ: Will + S + be + ?
A: Yes, S + will     No, S + won’t
Q: Will + S + V(nguyên thể)?
A: Yes, S + will.      No, S + won’t.
Ví dụQ: Will you be home tomorrow morning? 
(Sáng mai anh có ở nhà không?)
Yes, I     
A: No, I won’t 
(Không, anh sẽ không có ở nhà)
Q: Will he be the last person to leave the classroom? 
(Cậu ấy sẽ là người cuối cùng rời khỏi phòng học đúng không?) 
 A: Yes, he will 
(Có, cậu ấy sẽ ở lại)
Q: Will you come back? 
(Anh có quay lại không?) 
 A: Yes, I will 
(Có, anh sẽ quay lại)
Q: Will he go to the post office to take the parcel for you?
 (Cậu ta sẽ đến bưu điện để nhận bưu kiện cho em chứ?) 
 A: No, he won’t 
(Không, cậu ấy sẽ không)

3. Dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn

Trạng từ chỉ thời gian in + thời gian: trong … nữa (in 2 minutes: trong 2 phút nữa)
tomorrow: ngày mai
Next day: ngày hôm tới
Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ tháng tới/ năm tới
Động từ chỉ khả năng sẽ xảy ra think/ believe/ suppose/ …: nghĩ/ tin/ cho là
perhaps: có lẽ
probably: có lẽ
Promise: hứa
Dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn
Dấu hiệu nhận biết thì tương lai đơn

4. Chức năng của thì tương lai đơn

Chức năng 1: Thì Tương lai đơn diễn đạt một quyết định tại thời điểm nói

Ví dụ: I miss my mom. I (drop)………by her house on the way to work tomorrow. (Tôi nhớ mẹ quá. Tôi sẽ rẽ qua nhà mẹ trên đường đi làm)

A. drop   B. dropped  C. will drop

Có từ tín hiệu chỉ thời gian trong tương lai. Là quyết định được phát ra tại thời điểm nói, không phải 1 dự định từ trước:

Nhớ mẹ => nên quyết định sẽ đến thăm mẹ vào ngày mai à Động từ chia ở thì Tương lai đơn à Chọn đáp án C

Chức năng 2: Thì Tương lai đơn dùng để đưa ra lời yêu cầu, đề nghị, lời mời

Ví dụ: ………you (open) ………the door for me please? (Bạn có thể vui lòng mở cửa dùm mình được không?)

A. Do………open B. Did………open C. Will ………open

==> Đề nghị ai đó làm gì. Sử dụng thì Tương lai đơn à Chọn đáp án C

Chức năng 3: Thì Tương lai đơn được dùng cho lời hứa hẹn

Ví dụ : I promise I (take) ……… you to the water park when I’m not occupied. (Mẹ hứa là mẹ sẽ đưa con đến công viên nước chơi nếu mẹ rảnh)

A. will take B. take C. not use

==> Lời hứa là sẽ làm cho ai đó điều gì à. Động từ chia ở thì Tương lai đơn à Chọn đáp án A

5. Cách sử dụng thì tương lai đơn

5.1. Diễn tả một quyết định, một ý định nhất thời nảy ra ngay tại thời điểm nói

Ví dụ:

 • Are you going to the supermarket now? I will go with you. (Bây giờ bạn đang tới siêu thị à? Tớ sẽ đi với bạn.)
 • Ta thấy quyết định đi siêu thị được nảy ra ngay tại thời điểm nói khi thấy một người khác cũng đi siêu thị.
 • will come back home to take my document which I have forgotten. (Tôi sẽ về nhà để lấy tài liệu mà tôi để quên.)
 • Ta thấy đây cũng là một quyết định tức thời ngay tại thời điểm nói.
Cách sử dụng thì tương lai đơn
Cách sử dụng thì tương lai đơn

5.2. Diễn tả một dự đoán không có căn cứ

Ví dụ:

 • I think she will come to the party. (Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ tới bữa tiệc.)
 • Ta thấy đây là một dự đoán chủ quan không có căn cứ nên ta sử dụng thì Tương lai đơn để diễn đạt.
 • She supposes that she will get a better job. (Cô ấy tin rằng cô ấy sẽ kiếm được một công việc tốt.)

5.3. Diễn tả một lời hứa hay lời yêu cầu, đề nghị

Ví dụ:

 • I promise that I will tell you the truth. (Tôi hứa là tôi sẽ nói với bạn sự thật.)
 • Đây là một lời hứa nên ta sử dụng thì Tương lai đơn để diễn đạt.
 • Will you please bring me a cup of coffee? (Bạn làm ơn mang cho tôi một cốc cà phê được không?)
 • Đây là một lời đề nghị nên ta cũng sử dụng thì Tương lai đơn để diễn đạt.

5.4. Sử dụng trong câu điều kiện loại một, diễn tả một giả định có thể xảy ra ở hiện tại và tương lai

Ví dụ:

 • If she comes, I will go with her. (Nếu cô ấy đến, tôi sẽ đi với cô ấy.)
 • Ta thấy việc “cô ấy đến” hoàn toàn có thể xảy ra nên ta sử dụng câu điều kiện loại I để diễn đạt và mệnh đề chính ta sử dụng thì Tương lai đơn.
 • If it stops raining soon, we will go to the cinema. (Nếu trời tạnh mưa sớm thì chúng tôi sẽ đi tới rạp chiếu phim.)
 • Ta thấy việc “tạnh mưa sớm” hoàn toàn có thể xảy ra nên ta sử dụng câu điều kiện loại I để diễn đạt và mệnh đề chính ta sử dụng thì Tương lai đơn.

Thì tương lai đơn là một phần quan trọng trong ngữ pháp căn bản trong tiếng anh, vì thế bạn cần nắm rõ. Và nếu bạn đang học ngữ pháp tiếng Anh căn bản thì Tuhocielts.vn gợi ý bạn trang web học tiếng Anh miễn phí chất lượng là Bhiu.edu.vn.

6. Một số cấu trúc mang ý nghĩa tương lai

Ở trong một số trường hợp, thì tương lai đơn có chức năng tương tự như một số cấu trúc ngữ pháp khác cùng dùng để diễn tả hành động và chỉ những sự việc có khả năng xảy ra trong tương lai. Ví dụ như:

(to be) likely to + V(có thể/ có khả năng) I believe that technological innovations such as robots are likely to do most of human’s work in the future.
(to be) expected to + V(rất được kỳ vọng)Artificial intelligence is expected to replace human in most manual work in the near future.

7. So sánh thì tương lai đơn và tương lai gần

Thông thường, những người học tiếng Anh sẽ hay nhầm lẫn giữa cấu trúc của thì tương lai đơn là will với cấu trúc của thì tương lai gần (công thức be going to + V). Do đó, hãy cùng so sánh sự khác và giống nhau của hai thì này nhé:

 • Ở thì tương lai gần ( be going to + V): Thì này sẽ được sử dụng khi bạn đã có kế hoạch dự định vào trước thời điểm nói, hoặc khi bạn có căn cứ rõ ràng cho những dự đoán của mình.
 • Ở thì tương lai đơn ( will): Đây là thì được sử dụng khi bạn quyết định tự phát tại ngay thời điểm nói hoặc khi bạn đưa ra những dự đoán dựa trên cảm tính, không có những căn cứ định sẵn rõ ràng.

Ex:

– I will go out with her tomorrow  (Ngày mai tôi sẽ cùng ra ngoài với cô ấy).

– I am going to travel in Ho Chi Minh city this weekend (Tôi sẽ đi du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tuần này).

8. Bài tập thì tương lai đơn

Thì tương lai đơn trong tiếng Anh tuy dễ sử dụng nhưng nếu không luyện tập thường xuyên sẽ không tạo ra được phản xạ tiếng Anh thành thạo. Vì vậy, các bạn hãy cùng luyện tập thì Tương lai đơn với những ví dụ dưới đây nhé!

Bài tập thì tương lai đơn
Bài tập thì tương lai đơn

Bài 1. Điền dạng đúng của từ trong ngoặc

1. If it rains, he (stay)____ at home
2. In two days, I (know)_____ my results
3. I think he (not come)____________back his hometown
4. I (finish)______ my report in 2 days.
5. We believe that she (recover) from her illness soon

Bài 2: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

1. If/ you/ not/ study/ hard/,/ you/ not/ pass/ final/ exam
2. they / come/ tomorrow?
3. rains/ it/ he/ home/ if/ stay.
4. I’m/ she /able/ afraid/ to/ be/ come/ to/ party/ the/ not.
5.You/ look/ tired,/ so/ I/ bring/ you/ something/ eat

Bài 3: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

1. She/ hope/ that/ Mary/ come/ party/ tonight.

…………………………………………………………………………

2. I/ finish/ my report/ 2 days.

…………………………………………………………………………

3. If/ you/ not/ study/ hard/,/ you/ not/ pass/ final/ exam.

…………………………………………………………………………

4. You/ look/ tired,/ so/ I/ bring/ you/ something/ eat.

…………………………………………………………………………

5. you/ please/ give/ me/ lift/ station?

  …………………………………………………………………………

Đáp án thì Tương lai đơn

Bài 1: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc

1. will stay
2. will know
3. won’t come
4. will finish
5. will recover

Bài 2: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

1. If you don’t study hard, you won’t pass final exam
2. Will you come tomorrow?
3. If it’s rain, he will stay at home
4. I’m afraid she won’t be able to come to the party
5. You look so tired, I will bring you something to eat.

Bài 3: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

Câu Đáp án Phân tích đáp án Vẻ đẹp ngôn từ
1 → She hopes that Mary will come to the party tonight. Từ tín hiệu chỉ thời gian tonight  
2 → I will finish my report in two days. Từ tín hiệu chỉ thời gian in 2 days Report có thể vừa là Noun (bản báo cáo) vừa là Verb (báo cáo)
3 → If you don’t study hard, you won’t pass the final exam. Câu điều kiện loại 1 Hard có thể vừa là Trạng từ (I study hard) vừa là Tính từ (Math is Hard to Learn)
4 → You look tired, so I will bring you something to eat. Là quyết định được phát ra tại thời điểm nói, không phải 1 dự định từ trước  
5 → Will you please give me a lift to the station? Lời đề nghị => Sử dụng thì Tương lai đơn Lift (n): đi nhờ xe
Lift = Elavator (n): Thang máy
Escalator (n): thang cuốn
6 will recover Từ tín hiệu chỉ quan điểm believe  
7 will return Từ tín hiệu lời hứa hẹn promise Phân Biệt On time và In time:
On time = đúng giờ, xảy ra đúng thời gian như đã được dự tính In time (for something/ to do something) = vừa kịp giờ, vừa đúng lúc (làm gì đó)
8 will stay Câu điều kiện loại 1  

Xem thêm:

Thì Tương lai tiếp diễn

Thì Tương lai hoàn thành

Thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn

Vậy là Tuhocielts.vn đã tổng hợp giúp bạn toàn bộ kiến thức về thì tương lai đơn, hi vọng rằng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc học và củng cố kiến thức.

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.