10 câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng

Giới thiệu sơ qua 10 câu giap tiếp tiếng Anh thường hay dùng trong cuộc sống. Bài viết khá ngắn gọn xúc tích bạn nên đọc và nhớ ngay luôn nhé để áp dụng sau này cần thiết

 1. Who breaks – pays. Ai làm nấy chịu.
 2. Who cares ! Ai thèm quan tâm chứ !
 3. What or who makes you sad? Điều gì hay ai làm cho bạn buồn?
 4. I don’t care who you are! Tôi không quan tâm anh là ai!
 5. Apart from him, there is nobody who can do it.
  Ngoài nó ra, chẳng có ai làm được việc đó.
 6. Who did you vote for? Bạn đã bỏ phiếu cho ai ?
 7. Who would do the repairs? Ai sẽ sửa đây?
 8. Do you know who broke the window?
  Anh biết ai làm vỡ cửa sổ hay không?
 9. Who did you have dinner with?
  Em đã ăn cơm tối cùng với ai?
 10. Who loves you most in your life?
  Trên đời này ai yêu thương bạn nhất?

Xem thêm bài viết khác nên đọc

Cộng đồng tuhocielts.vn - Chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm ôn luyện thi IELTS.
Tham gia ngay Group Tự Học IELTS 8.0

Bình luận

Bình luận

Bài viết liên quan

Nhận trọn bộ lộ trình học IELTS 7.0

lo trinh ielts vietop
Nhập Email để nhận tài liệu miễn phí

Nhận trọn bộ lộ trình học IELTS 7.0

lo trinh ielts vietop
Nhập Email để nhận tài liệu miễn phí