Cấu trúc No longer, not any longer, any more, any longer

Cấu trúc No longer, not any longer, any more, any longer

Những cấu trúc no longer, not any longer, any more, any longer tương tự gần giống nhau. No longer là cấu trúc thường được dùng để chỉ thời gian và mang tính trang trọng hơn any more. Trong khi đó,