Hướng dẫn điền đáp án Answer Sheet IELTS Listening

Hướng dẫn điền đáp án Answer Sheet IELTS Listening

Chắc hẳn các bạn cũng đã biết, khi bước vào phần thi nghe, các bạn sẽ được phát giấy làm bài riêng của hội đồng thi (Answer Sheet IELTS Listening). Bạn sẽ phải ghi câu trả lời của mình vào