A Practical English Grammar download Full bộ Ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh

I. A Practical English Grammar – Exercise 1

A Practical English Grammar là bộ sách giới thiệu về các điểm ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh bao gồm 1 sách lý thuyết và 1 sách bài tập.

Nội dung chính của sách gồm 39 điểm ngữ pháp trong tiếng Anh, ở mỗi điểm ngữ pháp sẽ giới thiệu về định nghĩa, cách sử dụng, những lưu ý khi dùng và ví dụ. Đối với sách bài tập có 100 bài tập tương ứng với các điểm ngữ pháp cung cấp ở phần lý thuyết được thiết kế chủ yếu dưới dạng điền khuyết và viết lại câu.

Quyển sách này phù hợp với những bạn mới học tiếng Anh hoặc đang xây dựng lại nền tảng ngữ pháp cơ bản chuẩn bị cho quá trình học tiếng Anh ở những level cao hơn.

Tài liệu tham khảo được giới thiệu dưới đây sẽ giúp bạn đọc có thể nắm vững được hoàn toàn kiến thức và ý nghĩa của quyển A Practical English Grammar – Exercise 1:

NHẬP MÃ TUHOC30 - GIẢM NGAY 30% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. A Practical English Grammar – Exercise 2

Completely revised and updated to reflect changes in language use. NEW Organisation into two easy-to-use parts, making it quicker to find the information you want. Part 1 is a complete topic-by-topic student’s grammar, with section introductions highlighting common mistakes. Part 2 is a guide to key vocabulary topics, including an A-Z list of common word problems. NEW Also available online, including 87 diagnostic tests.

Được dịch: Hoàn toàn sửa đổi và cập nhật để phản ánh những thay đổi trong việc sử dụng ngôn ngữ. Mới tổ chức thành hai phần dễ sử dụng, giúp tìm kiếm thông tin bạn muốn nhanh hơn. Phần 1 là một ngữ pháp hoàn chỉnh theo chủ đề của sinh viên, với phần giới thiệu phần làm nổi bật các lỗi phổ biến. Phần 2 là hướng dẫn về các chủ đề từ vựng quan trọng, bao gồm danh sách A-Z về các vấn đề từ thông dụng. Mới cũng có sẵn trực tuyến, bao gồm 87 xét nghiệm chẩn đoán.

Tải sách A Practical English Grammar tại đây

Nguồn: https://www.tuhocielts.vn/

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.