Cách nói tăng- giảm trong IELTS Writing Task 1

Chúng ta đã cover các cách để gọi tên sự tăng/giảm của biểu đồ. Tuy nhiên, các bạn có thể thấy là những từ mà chúng ta đã học cũng chỉ dừng ở mức độ… gọi tên. Trừ những động từ bao hàm luôn nghĩa mạnh/nhẹ, các từ tăng/giảm còn lại khá “khô”, bởi vì nó không có một tính chất gì cả, mà tính chất mới là cái chúng ta cần trong một câu miêu tả tốt.

Cách nói tăng, giảm trong IELTS Writing Task 1 cùng đọc bài viết dưới đây nhé

Xem thêm bài viết khác liên quan sau:

1. Nhẹ, đều

Đối với trường hợp các số liệu qua nhiều năm tháng chỉ thay đổi đôi chút không đáng kể, các bạn hãy sử dụng các trạng từ gradually hoặc steadily. Các bạn chú ý là một yếu tố cần để dùng được 2 từ này là xu hướng phải diễn ra trong một khoảng thời gian dài.

Ví dụ chúng ta có thể viết câu: From 1980 to the foreseeable future 2030, the consumption of nuclear, solar/wind and hydropower rose/increased/climbed steadily.

Còn với các xu hướng trong ngắn hạn, sự thay đổi tăng giảm chỉ có dấu hiệu nhẹ nhàng và không nhiều. Vậy, với các xu hướng ngắn hạn và nhẹ này, các bạn hãy dùng từ slightly.

  • From 1985 to 1990, the consumption of meat including pork and beef increased slightly.

2. Mạnh/ nhanh/ bất ngờ

Đối với trường hợp này, các đối tượng không chỉ thay đổi nhiều về số lượng, chúng còn thay đổi trong thời gian khá ngắn. các học viên lưu ý hãy sử dụng các trạng từ sau: dramatically, rapidly, sharply, markedly, hoặc swiftly.

NHẬP MÃ TUHOC1TR - NHẬN NGAY 1.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Cách nói tăng/ giảm trong IELTS Writing Task 1

Vậy, các bạn có thể viết câu sau:

The number of students applying in Vietop has been sharply accelerated to 65 percent in May.

Nếu chúng ta chỉ muốn tập trung vào số lượng chứ không nhất thiết phải trong thời gian ngắn, bạn có thể dùng các từ sau: considerably hoặc significantly.

Các cách nói khác

Các từ đã cho ở trên đều là các trạng từ (đuôi ly). Điều này có nghĩa là bạn chỉ có thể bổ nghĩa cho cách viết động từ (A + tăng/giảm…). Như bài trước đã nói, chúng ta có hai cách viết một câu miêu tả trong Task 1 như sau:

A + rise/fall/increase/decrease… => cách dùng động từ

hoặc

A experience a rise/fall/increase/decrease… => cách dùng danh từ

Time period (khoảng thời gian) + witnessed/ saw + a/an +adj + Noun + in  + noun phrase

Ví dụ: The year 2018 witnessed a dramatic climb from 10 to over 80 million  in the number of tourists paying visits to Vietnam.

A/ an + adj + noun + number + was seen + in subject + time period

Ví dụ: A dramatic climb from 10 to over 80 million was seen in the number of tourists  paying visits to Vietnam in 2018.

Cách nói tăng/ giảm trong IELTS Writing Task 1

Vậy, với cách miêu tả bằng danh từ, bạn không thể dùng trạng từ, vì trạng từ không phải là từ bổ nghĩa của danh từ, mà chỉ có tính từ thôi. Tuy nhiên, nếu các bạn để ý, trạng từ chỉ đơn giản là các tính từ thêm đuôi ly. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta bỏ ly ở các từ ở trên, chúng ta sẽ có tính từ tương ứng của chúng!

  • Dramatically => dramatic
  • Sharply => sharp
  • Rapidly => rapid
  • Quickly => quick
  • Gradually => gradual
  • Steadily => steady
  • Slightly => slight
  • Considerably => considerable
  • Significantly => significant

Trên đây là cách nói tăng giảm trong IELTS Writing Task 1.

Nếu bạn có thắc mắc gì có thể hỏi các câu hỏi tại Group Face tự học IELTS 8.0 tại : https://www.facebook.com/groups/tuhocielts8.0

Bình luận

Bình luận

Bài viết liên quan

shares

Download
Destination B1 B2 và C1+C2

Tải trọn bộ
3000 Từ vựng tiếng Anh

Cambridge-IELTS-15

Tải Cambridge IELTS 15

tải trọn bộ ielts cambridge 1-15

Tải trọn bộ
Cambridge IELTS 1-15

Nhận trọn bộ lộ trình học IELTS 7.0

lo trinh ielts vietop
Nhập Email để nhận tài liệu miễn phí

Nhận trọn bộ lộ trình học IELTS 7.0

lo trinh ielts vietop
Nhập Email để nhận tài liệu miễn phí