Cấu trúc in order to và so as to trong tiếng Anh

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Để chỉ mục đích một hành động mình đang làm bạn có thể sử dụng cấu trúc In order to và So as to. Tuy nhiên cách sử dụng của cấu trúc này không phải hoàn toàn giống nhau và có thể thay thế được.

Vì vậy, trong bài viết hôm nay, tuhocielts.vn sẽ mang tổng hợp cách sử dụng và phân biệt cũng như các lưu ý khi sử dụng cấu trúc In order to và So as to này. Hãy cùng theo dõi để tham khảo bạn nhé.

1. In order to và So as to nghĩa là gì?

In order to và So as to đều mang ý nghĩa là “để, để mà” với mục đích chỉ hành động được đề cập ngay trước đó. 

Ví dụ: 

  • He learns hard in order to pass the next exam. (Anh ấy học hành chăm chỉ để đậu kỳ thi sắp tới).
  • She learns English so as to travel in America. (Cô ấy học tiếng Anh để đi du lịch Mỹ).

Cả “in order to” và “so as to” đều mang nghĩa “để, để mà” nhằm thể hiện mục đích của hành động được đề cập ngay trước đó.

Phân biệt In order to và So as to
Phân biệt In order to và So as to


Bạn có thể xem thêm:

Cách dùng Linking word – Các từ nối trong IELTS writing
Tổng hợp các Thì trong tiếng Anh – Công thức bài tập có đáp án

NHẬP MÃ TUHOC30 - GIẢM NGAY 30% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cách sử dụng cấu trúc In order to và So as to

In order to và So as to có thể dùng để đưa ra mục đích của hành động hướng tới chủ thể (có thể là một chủ thể hành động hay một đối tượng khác). 

Chúng ta cùng đi vào từng tình huống cụ thể nhé: 

2.1 In order to và So as to đưa đến mục đích hướng vào chính chủ thể hành động:

Cấu trúc: 

S + V + In order/ So as (Not) to + V ….

Ví dụ: 

I worked hard in order to get money. (Tôi làm việc chăm chỉ để có tiền). 

Trong trường hợp này, mục đích làm việc chăm chỉ là để kiếm tiền cho nhân vật “tôi”, mục đích hướng tới chủ thể hành động.

2.2 In order to và So as to đưa đến mục đích là một đối tượng khác

Cấu trúc: 

S + V + In order/ So as + For O + (Not) to + V ….

Câu hay sử dụng in order to
Câu hay sử dụng in order to

Ví dụ:

He works hard in order to make his wife have a better life. (Anh ấy làm việc chăm chỉ để vợ anh ấy có cuộc sống tốt đẹp hơn).

Trường hợp này, chủ thể hoạt động là một đối tượng khác (cuộc sống tốt hơn của vợ anh ấy). 

2.3 Lưu ý khi dùng In order to và So as to khi viết lại câu

a/ Cấu trúc In order to và So as to chỉ được áp dụng khi chủ ngữ của hai câu giống nhau

Ví dụ: 

He buys a lot of candies. He will eat them tonight. 

→ He buys a lot of chips so as to eat tonight. 

(Anh ấy mua nhiều kẹo để ăn trong tối nay).

b/ Nếu câu sau đó chứa các động từ như like, want, hope,… thì sẽ bỏ đi và chỉ giữ lại những động từ sau nó

Ví dụ: 

I will go home. I want to meet my girlfriend. 

→ I will go home so as to meet my girlfriend. 

(Tôi sẽ về nhà để gặp bạn gái của tôi).

3. Một số cấu trúc tương đương với cấu trúc In order to và So as to trong tiếng Anh

Sau đây là một số cấu trúc được sử dụng tương đương như cấu trúc In order to và So as to nhằm diễn tả mục đích của hành động. 

  • To + V: Đây là cấu trúc có thể sử dụng trong cả văn nói và văn viết thay cho cấu trúc In order to và So as to. 

Lưu ý: Trường hợp câu ở dạng phủ định, không dùng not + to V để thay cho In order/ So as + not to V. 

VD:

He has to do his homework in order to pass the exam. 

⇒ He has to do his homework to pass the exam. 

(Anh ấy phải làm bài tập để đậu kì thi sắp tới).

  • So that: Đây cũng là cấu trúc tương đương với In order to và So as to. Ở cấu trúc này, các bạn có thể sử dụng thêm các động từ khuyết thiếu như will, would, can, could,.. để nhấn mạnh nghĩa của câu mà người nói đề cập. 

VD: I work hard to get a lot of money.

⇒ I work hard so that I will get a lot of money. 

(Tôi làm việc rất chăm chỉ để kiếm được rất nhiều tiền). 

Cấu trúc tương đương với cấu trúc In order to và So as to
Cấu trúc tương đương với cấu trúc In order to và So as to
  • With a view to V-ing: Cấu trúc này sẽ không phổ biến bằng các cấu trúc trước. Tuy nhiên, nếu vận dụng được cấu trúc này các bạn sẽ gặt hái được điểm cao hơn ở phần thi nói và viết trong IELTS.

VD: He does exercises so as to get fit. 

⇒ With a view to getting fit, he does exercises.

(Để có thân hình cân đối, anh ấy phải hoàn thành các bài tập).

  • With an aim of + V-ing: Cũng tương tự như cấu trúc “With a view of V-ing”, đây cũng là cấu trúc tương đương với In order to và So as to.

VD:

So as to buy a new bag, my sister has collected money. 

⇒ With an aim of buying a new bag, my sister has collected money. 

(Với mục đích mua một chiếc cặp mới, em gái của tôi đang tiết kiệm tiền).

Xem thêm các bài viết:

Phân biệt giữa cấu trúc What kind of và Type of, Sort of trong tiếng Anh
Phân biệt giữa cấu trúc It takes và cấu trúc Spend trong tiếng Anh
Cách phân biệt giữa On time và In time đơn giản trong tiếng Anh

4. Bài tập về In order to và So as to

Viết lại câu sau sử dụng cấu trúc in order to và so as to trong tiếng Anh

1. He opened the window. He wanted to let fresh air in.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. I took my camera. I wanted to take some photos.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. He studied really hard. He wanted to get better marks.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Jason learns Chinese. His aim is to work in China.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. I’ve collected money. I will buy a new car.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Many people left Turkey in the 1960s.They wanted to find jobs in Germany.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

7. She attends a course.She wants to learn to play chess.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. Linda turned on the lights. She wanted to see better.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. I will come with you. I want to help you.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. We are going to the cinema. We will watch a horror film.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

11. You must take your umbrella so that you won’t get wet.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

12. He waited at the counter. He wanted to see her.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

13. We all put on our coats. We were feeling cold.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

14.  She’s studying because she wants to become a very important person in life.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

15. I didn’t want to see them, so I didn’t open the door.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

16. We went on with the deal because we didn’t want to leave them high and dry at the last minute.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

17. I would like to take tomorrow off, as I want to accompany my husband to the doctor.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

18. They went on a hunger strike because they wanted to get better conditions in gaol.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

19. They bought a country pad because they wished to have some peace and quiet.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

20. I’ve just bought a CD player, since I want to give it to my daughter for her birthday.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án

1. He opened the window in order to/so as to let fresh air in.

2. I took my camera in order to/so as to take some photos.

3. He studied really hard in order to/so as to get better marks.

4. Jason learns Chinese in order to/so as to work in China.

5. I’ve collected money so as to/in order to buy a new car.

6. Many people left Turkey in the 1960s in order to/so as to find a job in Germany.

7. She attends a course in order to/so as to learn to play chess.

8. Linda turned on the lights in order to/so as to see better.

9. I will come with you in order to/so as to help you.

10. We are going to the cinema in order to/so as to watch a horror film.

11. You must take your umbrella in order not/so as not to get wet.

12. He waited at the counter in order to/so as to see her.

13. We all put on our coats in order not/so as not to feel cold.

14. She’s studying in order to/so as to become a very important person in life.

15. I didn’t open the door in order not/so as not to see them.

16. We went on with the deal in order not/so as not to leave them high and dry at the last minute.

17. I would like to take tomorrow off in order to/so as to accompany my husband to the doctor.

18. They went on a hunger strike in order to/so as to get better conditions in gaol.

19. They bought a country pad in order to/so as to have some peace and quiet.

20. I’ve just bought a CD player in order to/so as to give to my daughter for her birthday

Bên cạnh sử dụng In order to/ in order for/ so as to để diễn tả mục đích, bạn có thể biến hóa một chút bằng cách sử dụng because, Due to để diễn tả lý do. Đây cũng là dạng bài tập thường gặp trong tiếng Anh đấy.

Xem thêm các bài viết:

Sự khác biệt giữa cấu trúc Once và One trong tiếng Anh

Tổng hợp cấu trúc và cách dùng của câu mệnh lệnh trong tiếng Anh

Keen on là gì? – Cấu trúc và cách dùng của Keen on trong tiếng Anh

Hy vọng qua tổng hợp của tuhocielts.vn, bạn có thể nắm rõ hơn về In order to và So as to. Nếu có bất kì thắc mắc gì hãy để lại comment bên dưới cho tuhocielts.vn nhé. Chúc các bạn học tốt và đạt được mục tiêu như mong đợi.

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.