Cấu trúc trả lời cho câu hỏi Part 3 IELTS Speaking

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Part 3 Speaking là phần thi khó nhất. Vì thế, hiểu và phân loại được câu hỏi sẽ giúp bạn dễ dàng hình thành cấu trúc trả lời cho câu hỏi Part 3 IELTS Speaking. Cấu trúc câu trả lời giúp cho bạn sắp xếp ý tưởng một cách logic hơn, tinh thần của bạn cũng tự tin hơn.

1. Cấu trúc 1 – phân tích 2 mặt

Cấu trúc này thường dành cho những câu hỏi khó trả lời, nội dung câu hỏi về quan điểm của bạn cho một ý kiến nào đó. Tất nhiên, bất kỳ một quan điểm hay sự lựa chọn nào cũng có 2 khía cạnh.

Cấu trúc trả lời cho câu hỏi Part 3 IELTS Speaking kiểu 2 khía cạnh như sau:

  • Bắt đầu với cụm từ: “It depends on…”
  • Phân tích khía cạnh 1 -> đưa ví dụ minh họa
  • Phân tích khía cạnh 2 -> đưa ví dụ minh họa

Ví dụ: Do you think that it’s better to rent or to buy a place to live?

Cấu trúc 1 – phân tích 2 mặt
Do you think it’s better to rent or to buy a place to live?
It depends
on…
I think it really depends on each person
Phân tích khía cạnh 1
+ví dụ 1
For young people who are at the beginning of their career,
they don’t have a lot of money. Therefore, they tend to rent a house to live which is the best suitable option.
Phân tích khía cạnh 2 + ví dụFor those people who over 40, they have already accumulated a large  sum of money, so they should buy a house to be able to live comfortable.

NHẬP MÃ TUHOC30 - GIẢM NGAY 30% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cấu trúc 2 – liệt kê

Cách sắp xếp câu trả lời dưới hình thức liệt kê khi câu hỏi bắt đầu bằng what, which và câu trả lời của bạn có quá nhiều ý cần triển khai. Cấu trúc trả lời cho câu hỏi Part 3 IELTS Speaking dạng liệt kê như sau:

  • Firstly: … đưa ví dụ minh họa ý 1
  • Secondly: … đưa ví dụ minh họa ý 2
  • Thirdly: … đưa ví dụ minh họa ý 3

Ví dụ: What would you say are the characteristics of a good adviser?

Cấu trúc 2 – liệt kê
What would you say are the characteristics of a good adviser?
FirstlyA good adviser should be a good listener, someone
who takes the time to understand the situation before offering advice.
SecondlyAn adviser should try to be objective, and avoid judging the person
who is seeking help
FinallyI think the best advisers have the ability to ask the right questions and
encourage others to find their own answer.

Có bí quyết cấu trúc trả lời cho câu hỏi Part 3 IELTS Speaking trong tay bạn không cần phải lo lắng về Part 3 nữa. Nhiệm vụ của bạn là hãy dành thời gian tập luyện nhiều hơn để ứng biến với nhiều tình huống câu hỏi khác nhau.

www.tuhocielts.vn

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.