Talk About Your Favorite Ieisure Activity

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

What do you like doing in your free time? What are your favourite activities and hobbies? How much free time do you have? Tổng hợp chủ đề topic Talk about your favorite leisure activity sau đây hãy theo dõi nhé.

1. Từ vựng chủ đề Talk about your leisure activities – IELTS Speaking

 • Go to the movies /gou tu ðə ‘mu:viz/: đi xem phim
 • Listen to music /’lisn tu ‘mju:zik/: nghe nhạc
 • Read /ri:d/: đọc
 • Write /rait/: viết
 • Fishing /’fiʃiɳ/: câu cá
 • Picnic /’piknik/: dã ngoại
 • Go out with friends /gou aut wɪð frendz/: ra ngoài với bạn bè
 • Study something /’stʌdi ‘sʌmθiɳ/: học môn gì đó
 • Art and crafts /ɑ:t ənd krɑ:ft/: nghệ thuật và thủ công
 • Exercise /’eksəsaiz/: tập thể dục
 • Play a sport /plei ə spɔ:t/: chơi thể thao
 • Surf the internet /sə:f ði ˈɪntənɛt/: lướt web
 • Play video games /plei ‘vidiou geim/: chơi game
 • Play a musical instrument /plei ə ‘mju:zikəl ‘instrumənt/: chơi nhạc cụ
 • Go to the park /gou tu ðə pɑ:k/: đi công viên
 • Go to cultural locations and events /gou tu ‘kʌltʃərəl lou’keiʃns ənd i’vents/: đi tới khu văn hóa và sự kiện
 • Shopping /’ʃɔpiɳ/: mua sắm
 • Cook /kuk/: nấu nướng
 • Gardening /’gɑ:dniɳ/: làm vườn
 • Watch TV /wɔtʃ tiːˈviː/: xem tivi
 • Spend time with family /spend taim wɪð ‘fæmili/: dành thời gian cho gia đình

Xem thêm các bài viết nổi bật khác:

NHẬP MÃ TUHOC30 - GIẢM NGAY 30% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. General Free Time Activities

Talk about your favorite leisure activity
Talk about your favorite leisure activity
 • Go to the cinema – to see Hollywood blockbuster movies, Bollywood movies (from India), art films, animated films. You can also say go to the movies.
 • Some film categories are: Comedy, Drama, Horror, Thriller, Action, Science Fiction (Sci-Fi), Fantasy, Documentary, Musical.
 • Watch TV – Different types of television programs are: The News, Soap Operas, Criminal Investigation Dramas, Medical Dramas, Reality TV, Situation Comedies (Sit-Coms), Talk Shows, Documentaries, Cartoons, Game Shows, Sports programs, Movies, Political programs, Religious programs.
 • Spend time with family – You can do many things with your family. Usually, the fact that you are together is more important than the activity.
 • Go out with friends – You can also do many things with your friends, like go out to a bar, go dancing at a club, have dinner at a restaurant, play a sport, sit down and talk, go out for a coffee, have a barbecue, or any other activity that you all enjoy. Or sometimes when you don’t do anything specific, you can say hang out with friends.
 • Surf the internet – On the internet, you can research a topic you are interested in using a search engine, visit your favourite websites, watch music videos, create your own video and upload it for other people to see, maintain contact with your friends using a social networking site, write your thoughts in a blog, learn what is happening in the world by reading news websites, etc.
 • Play video games – You can play games on your computer or on a game consoles, like PlayStation, X-Box, Wii, PSP, Gameboy, etc. You can play on your own or with your friends or family.
 • Play a musical instrument – Learn to play the piano, guitar, violin, cello, flute, piano accordion, mouth organ, panpipes, clarinet, saxophone, trumpet, etc. You can play on your own or with a group, such as a band or an orchestra.
 • Listen to music – Turn up the volume and listen to your favourite type of music, such as pop, rock, hip hop, rhythm & blues, blues, jazz, classical, soul, heavy metal.
 • Read – Many people love to read both fiction and non-fiction books and magazines. If you like fiction, you can read novels, short stories, crime fiction, romance, etc. If you like non-fiction, you can read biographies, autobiographies, or books on history, science, philosophy, religion, or any other topic you are interested in.
 • Write – Many people like to write in their diary. Another name for a diary is a journal. You can also write many other things, such as poetry, novels, letters, short stories, etc. (See under Read for more options).
 • Go to the park – You can go to the park alone, with family or with friends. You can take a picnic rug and a picnic basket and have a picnic. You can read, sleep, kick a football around, climb trees or play on the children’s playground.
 • Go to cultural locations and events – There are many types of cultural locations and events. You can go to the museum, to an art gallery or to the zoo to see animals from around the world. You can go to concerts, plays, musicals, dance recitals and opera performances.
 • Go shopping – Many people like to go to shopping malls and areas of the city that are known for shopping to buy clothes or items for their houses and gardens.
 • Cook – Many people like to cook different types of food. You can make meals for breakfast, lunch and dinner. You can bake cakes, cookies, slices and pastries in the oven. Some people boast that they have a special recipe – ask them to cook it for you!
 • Study something – There are many things that you can study just because you find it interesting! You can study a language; you can learn a skill, such as cooking or making furniture; or you can even study the hieroglyphs of the ancient Egyptians, if you want to!
 • Art and crafts – There are many, many arts and crafts that you can learn and practice. You can paint, draw, sew, crochet, knit, sculpt, engrave, make furniture, make jewelry, or you can even create your own new art form!
 • Gardening – You can plant flowers, vegetables or herbs and maintain your garden by watering it, pulling the weeds and feeding it with fertilizer.
 • Exercise and play a sport – To stay fit and healthy, you can do exercise alone, such as swimming or working out at a gym, or you can play a team sport, such as football or basketball. For more information on sports and exercise, go to our Sports Page.

Để biết được bài nói của bạn có tốt hay không thì người ta thường đánh giá vào mảng nội dung và phát âm. Để đạt điểm cao thì bạn cần phải phát âm chuẩn nhất có thể. Nếu bạn đang gặp phải vấn đề về phát âm, đừng lo hãy để Bác sĩ IELTS giải quyết vấn đề này cho bạn nhé!

3. Bố cục bài Talk about your leisure activities – IELTS Speaking

Để bài nói chủ đề Talk about your leisure activities của bạn được chặt chẽ và sắc bén hơn, chúng ta cần xác định bố cục bài viết đầu tiên.

Bố cục bài viết về thời gian rảnh rỗi bằng tiếng Anh có 3 phần cụ thể như sau:

Phần 1: Phần mở đầu: Giới thiệu về thời gian rảnh rỗi bằng tiếng Anh.

Phần 2: Nội dung chính

 • Thời gian rảnh rỗi của bạn là khi nào?
 • Bạn thường làm gì vào thời gian rảnh
 • Bạn thích làm gì nhất
 • Bạn thường tận hưởng thời gian rảnh rỗi cùng ai.

Phần 3: Cảm nhận của riêng bạn về thời gian rảnh rỗi đó.

Một số bài viết liên quan khác:

4. Cấu trúc câu cho Talk about your leisure activities – IELTS Speaking

 • In my spare time, I like to ……………
 • When I get the time, I……………
 • I relax by …………..
 • My hobbies are …………….
 • I’m interested in …………….
 • I’m into (+ noun/ gerund) ………………
 • After school/work I practise………….
 • Me and my friends like to…………in the……………
 • At night I like to………………
 • At winter/summer time my family go ………………..
 • I love……………………………………………….
 • At the weekend I like to……………………………..
 • I enjoy ………………….
 • I am keen on …………..
 • I am fond of ……………..

5. Những câu hỏi thường gặp trong chủ đề Talk about your leisure activities

Với chủ đề Talk about your leisure activities bạn sẽ gặp được khá nhiều câu hỏi đa dạng khác nhau vì đây là một trong những topic giao tiếp hằng ngày. Tự Học IELTS mang đến cho bạn 3 câu hỏi chính thường gặp nhất trong chủ đề Leisure activities này nhé!

5.1. What do you do in your free time/ leisure time?

Some of my leisure activities are listening to music and reading books. I think they are very relaxing and entertaining. Recently, I also started working out at the gym, which is a very healthy hobby. 

Dịch:

Một số hoạt động vào thời gian rảnh của tôi là nghe nhạc và đọc sách. Tôi nghĩ rằng họ rất thư giãn và giải trí. Gần đây, tôi cũng bắt đầu tập gym, đây là một sở thích rất lành mạnh.

5.2. Do you think hobbies are important?

I genuinely believe so, because having hobbies helps me have a better work-life balance. I can relieve my stress after work by listening to a good song or doing some exercises. 

Dịch:

Tôi thực sự tin như vậy, bởi vì chúng giúp tôi cân bằng giữa công việc và cuộc sống tốt hơn. Tôi có thể giải tỏa căng thẳng sau giờ làm việc bằng cách nghe một bài hát hay hoặc tập thể dục.

5.3. Which hobby do you like to try in the future?

I would like to try playing a musical instrument in the future, maybe guitar or piano. I always think people who can play it look pretty cool, and I also love music a lot. Maybe playing guitar is a better and more practical choice because it’s affordable. 

Dịch:

Tôi muốn thử chơi một loại nhạc cụ trong tương lai, có thể là guitar hoặc piano. Tôi luôn nghĩ những người có thể chơi nó trông khá tuyệt, và tôi cũng rất yêu âm nhạc. Có lẽ guitar là một lựa chọn tốt hơn và thực tế hơn, vì nó có giá cả phải chăng.

6. Bài mẫu Talk about your leisure activities – IELTS Speaking

Talk about your favorite leisure activity
Talk about your favorite leisure activity

You know, I go to school during the weekday, so I have little leisure time.Therefore, I usually watch films on the weekend. I really enjoy watching many types of films, but my favourite is dramas. Twice a week, I go to the cinema to watch there. I sometimes watch films online if I cannot find the films I want in the cinema. I had more experience in life when I watching films which help me less stressful and more self-confident after days of hard study.Thanks to the film, I can broaden my knowledge and I learn new things.

Answer the question

 • What do you usually do in your free time?  I really enjoy watching films in my leisure time.
 • How much time do you spend a day on leisure activities? I spend 3 hours on the weekend watching films.
 • How do you feel? I feel less stressful and more self-confident.
 • What are the harmful things it may bring us? The harmful things it may bring us such us: poor eyesight, obesity.

6.1. Talk about your leisure activities – Visiting park

Finding little leisure time in this modern, tough and complicated world, where we are all so busy, is never an easy proposition. And, this holds true at least for me. So, whenever I manage some leisure time, I make sure that I do make the best use of it by visiting a nearby park.

Yes, as I’ve just mentioned, I like to visit a park, preferably having a lake in it, with some of my friends and neighbours whenever I get an opportunity (by the way, sometimes, I have to go alone because others may have different priorities). I also don’t forget to grab a food basket and a blanket/bed sheet for a lazy feast on the grassy lawn of the park unless, of course, it rains. Finally, accompany with us are some fishing rods and camera as well.

Anyway, once we arrive at the park, the first thing we do is to wander around in it for a while and warm ourselves up for the next big “thing”, which is taking pictures of different kinds of plants, as well as the local animal residents who are never scared to get “cosy” with us. Our picture taking activities, while wandering around, continue until we get tired and hungry.

So, we just grab our food and eat them for as long as we could in a very lazy manner by sitting on the grassy park lawns. Food makes us even more tired and lazy, because of eating too much of it, but never tired enough to do our next significant thing, which is to do some fishing in the lake. Needless to say, of course, we seldom catch any fish, not even after making some “valiant” efforts.

I like to spend my leisure time in this way mainly because it perfectly fits with my “laidback” lifestyle. Besides, it allows me to get close to Mother Nature and to enjoy it while also doing some fun and recreational activities. Finally, it helps me recover from the hectic work schedules of a long week.

6.2. Talk about your leisure activities – Reading book


I have classes 5 days a week, I attend a diploma course on Computing and I do some tuitions as well and all of those activities and my study make my days busy. However, I maintain some leisure activities and in my day-off, I go through a different routine.

I love to read books and maintain my own blog. Whenever I get time either I read books or write/ moderate my blog. Besides reading and writing for my blog, I play some indoor games with my friends and family members like chess, computer games etc. If it’s an outdoor game, I play with my neighbours or friends.

I read books mostly in my study room and sometimes in the nearby library. I work on my computer to update my blogs. I mostly read fictions and historical books. The blog I maintain is mostly technology related and I add the details with images for my blog readers. Two friends of mine are now the moderator of this blog and they contribute to this blog as well.

I like to utilise my leisure time and enjoy very much what I do. Reading books is the most prudent investment of leisure time and I learn many things from reading. Maintaining a blog is a great way of improving the writing and sharing knowledge and that helps me greatly to explore new things as I need to read a lot to generate ideas to write.

The indoor game like chess is a great way of passing time and it also helps to do some brainstorming. I take part in the outdoor games to both enjoy the game and to keep my body and mind fresh and fit.

6.3. Talk about your leisure activities – Playing some sports

Bài mẫu

However, at weekends, I have much free time, so I usually spend it on relaxing to prepare for a coming busy week. First of all, in my free time, I like playing some sports, such as soccer, badminton or basketball, with my friends.

Sport not only makes me stronger but also connects me with my friends who have the same hobbies. We sometimes go riding in order that we can combine sporting activity and sightseeing. If the weather is not fine enough for me to hang out with my friends, I like to read books. I have a big bookshelf with many kinds of books but I prefer science books.

Bản dịch

Cuối tuần, tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi nên thường dành cho việc thư giãn để chuẩn bị cho một tuần bận rộn sắp tới. Trước hết, trong thời gian rảnh rỗi, tôi thích chơi một số môn thể thao, chẳng hạn như bóng đá, cầu lông hoặc bóng rổ với bạn bè.

Thể thao không chỉ giúp tôi mạnh mẽ hơn mà còn kết nối tôi với những người bạn có cùng sở thích. Đôi khi chúng tôi đi cưỡi ngựa để có thể kết hợp hoạt động thể thao và tham quan. Nếu thời tiết không đẹp để tôi đi chơi với bạn bè, tôi thích đọc sách. Tôi có một giá sách lớn với nhiều loại sách nhưng tôi thích sách khoa học hơn.

6.4. Talk about your leisure activities – Hang out with my friend

Bài mẫu

My favorite things to do in my free time is hanging out with my friends and playing sports. I am a very outgoing person, so I love to meet and have relaxing times with my friends at the weekend.

We usually sit at a coffee shop to chat about our week, or we sometimes go shopping to buy some foods and then cook them at one of our houses. Those times are when I feel comfortable to talk about me, and it really helps me to reduce the pressure from the works of the entire week.

When all of my friends are busy, I choose to go to the park and play some sports such as badminton and shuttlecock kicking. There are always people that want to play with me, so I do not need a partner whenever I want to play a sport.

Besides, I also go to the pool to have some fun under the water, and I am pretty good at swimming. A week for me is so long, but thinking of the free and good time to do whatever I like on Saturday and Sunday gives me more strength and energy to finish it.

Bản dịch

Điều mà tôi thích làm nhất trong thời gian rảnh của mình là ra ngoài cùng bạn bè và chơi thể thao. Tôi là một con người rất cởi mở, vậy nên tôi thích gặp và có thời gian thư giãn cùng bạn mình vào dịp cuối tuần.

Chúng tôi thường ngồi ở quán cà phê để tán gẫu về một tuần của mình, hoặc đôi khi chúng tôi sẽ đi mua một ít thức ăn và sau đó nấu ăn ở nhà của một trong số chúng tôi. Đó là những khi tôi thấy thoải mái khi nói về bản thân mình, và nó thật sự giúp tôi giảm thiểu áp lực từ công việc trong cả tuần.

Khi tất cả bạn tôi đều bận, tôi chọn cách đi công viên và chơi một vài môn thể thao như cầu lông và đá cầu. Luôn có những người muốn chơi cùng tôi, vậy nên tôi không cần tìm đồng đội mỗi khi tôi muốn chơi thể thao.

Bên cạnh đó, tôi cũng đi đến hồ bơi để vui đùa dưới nước, và tôi cũng khá giỏi trong bơi lội. Một tuần đối với tôi thật dài, nhưng suy nghĩ về thời gian rảnh rỗi và vui vẻ khi làm những điều mình thích vào thứ 7 và chủ nhật cho tôi nhiều sức mạnh và năng lượng để hoàn thành nó.

6.5. Talk about your leisure activities – Listen to music

Bài mẫu

In my free time, I love to relax myself by listening to music and watching my favorite films. I study all day, so after 7 PM is the only time that I can use for myself. I have a smartphone, so I can download a lot of songs from the Internet for free, and I usually listen to them with my headphones. If noone is at home, I will turn on the loudspeakers to have the best experience with music, but most of the time I only listen to music with headphones.

Besides music, movies are my second biggest love. When I am not listening to the songs, I turn on my computer and watch some of the latest movies on the websites. My parents want me to read books to learn even in my free time, but I think I should do what I actually love to make myself comfortable.

Bản dịch

Trong thời gian rảnh rỗi, tôi thích thư giãn bằng cách nghe nhạc và xem những bộ phim yêu thích. Tôi học cả ngày, vậy nên sau 7 giờ tối là thời gian duy nhất tôi dành cho bản thân.

Tôi có một chiếc điện thoại, vậy nên tôi có thể tải về nhiều bài hát miễn phí từ mạng Internet, và tôi thường nghe bằng tai nghe. Đôi khi không có ai ở nhà, tôi mở loa để có trải nghiệm tốt nhất với âm nhạc, nhưng hầu hết thời gian tôi chỉ sử dụng tai nghe.

Bên cạnh nhạc, phim ảnh là tình yêu lớn nhất của tôi. Khi tôi không nghe những bài hát, tôi mở vi tính và xem một vài bộ phim mới nhất trên những trang web. Bố mẹ tôi muốn tôi đọc sách để có thể học kể cả khi rảnh rỗi, nhưng tôi nghĩ tôi nên làm những gì tôi thích để khiến bản thân thoải mái.

Các viết nổi bật khác mà bạn nên xem:

Mong rằng với những chia sẻ về chủ đề talk about your leisure activity ở trên sẽ giúp bạn hoàn thành bài thi IELTS 1 cách tốt nhất. Chúc bạn thành công!

Tuhocielts.vn

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Bài viết liên quan