Mẫu giấy ủy quyền tiếng Anh song ngữ là gì (Power Of Attorney) – Download

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Trong một số trường hợp không thể tự mình thực hiện việc gì đó, bạn có thể sử dụng giấy ủy quyền để ủy quyền cho người khác đại diện thay mình làm việc đó. Cùng tham khảo bài viết hôm nay của tuhocielts.vn về giấy ủy quyền tiếng Anh và tải ngay mẫu giấy ủy quyền tiếng Anh về cho mình bạn nhé!

1. Giấy ủy quyền tiếng Anh là gì?

Giấy ủy quyền trong tiếng Anh là Power Of Attorney hay Letter of authorization là văn bản pháp lý được sử dụng trong trường hợp giao dịch giữa hai hay nhiều cá nhân, mà trong đó có ít nhất một bên là người nước ngoài và ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh. 

Mẫu giấy ủy quyền tiếng Anh song ngữ
Mẫu giấy ủy quyền tiếng Anh song ngữMẫu giấy ủy quyền tiếng Anh song ngữ

Có 2 loại giấy ủy quyền tiếng Anh:

 • Giấy ủy quyền chỉ có ngôn ngữ Anh;
 • Giấy ủy Quyền tiếng Anh bản song ngữ: Mẫu giấy này được viết  tiếng Việt và tiếng Anh đan xen nhau để giúp cho cả hai bên hiểu rõ về các nội dung thỏa thuận.

NHẬP MÃ TUHOC30 - GIẢM NGAY 30% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Mẫu giấy ủy quyền bản chỉ có tiếng Anh

Khi giao dịch với người nước ngoài, chúng ta buộc phải sử dụng các văn bản pháp lý, kể cả giấy ủy quyền bằng tiếng Anh. Dưới đây là mẫu giấy ủy quyền chỉ có ngôn ngữ Anh mà bạn có thể tham khảo.

Ocialist Republic Of Vietnam

Independence – Freedom – Happiness

—–oo0oo—-

LETTER OF AUTHORIZATION

Mandator (“hereinafter referred to as “We”)

Name:………………………………………………………………………………….

Date of birth:…  …………………………………………………………………………………….

ID No:………………………………………………………………………………………………….

Current residence address:…………………………………………………………………….

Be legal representative of:………………………………………………………………………

Business Registration Certificate No:……………………………………………………….

I hereby authorize the Attorney:………………………………………………………………

Name:…………………………………………………………………………………

Date of birth:…………………………………………………………………………………………….

ID No.:…………………………………………………………………………………

Place of issue:………………………………………………………………………….

Date of issue:…………………………………………………………………………………

Current residence address:………………………………………………………………….

The Principal authorizes Mr/Ms:…… to carry out the following tasks:

 1. …………………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………………………
 4. …………………………………………………………………………………
 5. …………………………………………………………………………………

Article 1: The term of authorization

From the official assigned date till when this authorization document shall be replaced with another one.

Article 2: Obligations of parties

The Principal and the Attorney shall be responsible for the following commitments:

 1. The Principal shall be liable for undertakings given by the attorney within the scope of the authorization.
 2. The Attorney shall report fully on the performance of the authorized act to the Principal.
 3. This agreement of authorization shall be made on the basis of voluntarily entering of parties.
 4. The Pricipal and The Attorney guarantee to fulfill all of the regulations hereof.

Article 3: Other terms

 1. Parties confirm to understand clearly about the rights,the obligations and benefits of each other, and the legal consequences of such written authorization.
 2. Parties have been read, understood clearly and accepted all the terms hereof, and finally signed in such document.
 3. Such authorization document will be in full force from the official assigned date.

Ho Chi Minh City, ________________ 20…..

Principal                                            Attorney

Xem thêm:

Mẫu Answer Sheet Toeic

3. Mẫu giấy ủy quyền tiếng Anh bản song ngữ

Mẫu giấy ủy quyền tiếng Anh bản song ngữ được viết bằng ngôn ngữ đan xen lẫn nhau là tiếng Việt và tiếng Anh. Mẫu giấy này sử dụng trong trường hợp 1 bên là người nước ngoài, 1 bên là người Việt, giúp cả 2 bên đều có thể hiểu chính xác nhất.

GIẤY ỦY QUYỀN / LETTER OF AUTHORIZATION

V/v giao, nhận chứng từ / Delivering and receiving payment document

Hồ Chí Minh, dated ………………………

– Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005.

 Pursuant to the Civil Code of the Socialist Republic of Vietnam issued on 2005

– Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành.

Pursuant to current Laws.

I/ Bên ủy quyền (Bên A)/ Mandator (hereinafter referred to as “Party A”)

Họ và tên khách hàng / Full Name of Customer :………………………………………………………………………….

Số CMND/Hộ chiếu/ ID No./Passport Number: …………………………………………………

Ngày cấp/ Dated: ……………………………..Nơi cấp/ Issued at: ……………………………….

Địa chỉ/ Address: …………………………………………………………………………………..

Điện thoại/ Telephone Number: ………..………………………………………………………….

Email:………………………………………………………………………………………………

II/ Bên được ủy quyền (Bên B)/ Authorized Party (hereinafter referred to as “Party B”):

CÔNG TY/ Company ……………………………………………

Người đại diện / Representative: …………………………………………………………………………..

Chức vụ / Position: …………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ/ Address:……………………………………………………………………………………

Điện thoại/ Phone Number:…………………………………………………………………………

Số Fax/ Fax Number:………………………………………………………………………………

III/ Nội dung ủy quyền/ Content of Authorization:

– Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện việc giao, nhận các giấy tờ thanh toán giao dịch liên quan đến các tài khoản tiền gửi của bên A mở tại các Chi nhánh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. / Party A authorizes Party B to deliver and receive all payment documents related to Party A’s accounts opened at all branches of the Bank for Investment and Development of Vietnam JSC (BIDV).

– Bên B được ủy quyền lại cho các nhân viên của bên B để thực hiện nội dung ủy quyền nêu trên. / Party B’s staffs are allowed to conduct above authorization contents.

– Bên B có trách nhiệm thông báo danh sách các nhân viên thực hiện nội dung trên cho Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nam Kỳ Khởi Nghĩa. / Party B has to inform BIDV – Nam Ky Khoi Nghia branch of specific staffs to conduct above authorization contents.

IV/ Thời hạn ủy quyền/ Period of Authorization:

– Giấy ủy quyền này không hủy ngang và có hiệu lực từ ngày ký đến ngày đăng ký lại. / This Authorization is irrevocable and effective as from the signing date to the date of re-registration.

– Giấy ủy quyền này được lập thành 02 (hai) bản. Mỗi bên giữ một bản có hiệu lực như nhau. Trong trường hợp có sự hiểu không đồng nhất giữa ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh thì tiếng Việt được ưu tiên. / This Authorization shall be made into two (02) copies. Each party keeps one (01) copy of equal validity. In case of having any conflict between Vietnamese and English language, Vietnamese shall be prevailed.

 Bên ủy quyền                                     Bên được ủy quyền

              The Mandator                        For and on Behalf of the Authorized Party

Xác nhận của Phòng GDKHCN/Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Confirmation of Individual Service Division or the relevant departments 

4. Một số lưu ý khi sử dụng giấy ủy quyền tiếng Anh

Giấy ủy quyền tiếng Anh là văn bản pháp lý chứng nhận giao dịch của hai bên và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, vì vậy cần đòi hỏi tính chính xác và chuyên nghiệp.

Lưu ý khi viết giấy ủy quyền tiếng Anh
Lưu ý khi viết giấy ủy quyền tiếng Anh

Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng giấy ủy quyền tiếng Anh giúp bạn soạn thảo tốt nhất:

 • Thỏa thuận rõ ràng về các nội dung ủy quyền trước khi làm văn bản;
 • Toàn bộ nội dung ủy quyền cần trình bày rõ ràng, đầy đủ;
 • Quy định rõ ràng, cụ thể về thời gian ủy quyền (Ví dụ: 3 tháng từ  01/1/2020 đến 01/04/2020);
 • Trong một số giao dịch không có cơ quan thẩm quyền làm chứng thì có thể nhờ bên thứ ba ký xác nhận làm chứng;
 • Làm ít nhất hai bản, hai bên cùng ký, xin chứng nhận và mỗi bên giữ một bản.

5. Download mẫu giấy ủy quyền tiếng Anh, song ngữ

Tùy theo mục đích và đối tượng sử dụng mà bạn có thể lựa chọn mẫu giấy ủy quyền thuần tiếng Anh hoặc song ngữ. Tải ngay mẫu giấy ủy quyền tiếng Anh, song ngữ mà tuhocielts.vn cung cấp dưới đây để tham khảo bạn nhé!

 • Download mẫu giấy ủy quyền thuần tiếng Anh tại đây: Download
 • Download mẫu giấy ủy quyền song ngữ tại đây: Download

Download ngay mẫu giấy ủy tiếng Anh và đừng quên những lưu ý khi viết giấy ủy quyền mà tuhocielts.vn đã tổng hợp bạn nhé. Nếu có bất kì thắc mắc gì hãy để lại comment bên dưới cho tuhocielts.vn. Chúc các bạn học tốt.

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.