Topic Talk about your favorite subject

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Topic Talk about your favorite subject chia sẻ kinh nghiệm và bài viết để ôn luyện thi IELTS tốt hơn.

English is one of my favorite subject, so I always get excited when I learn English, but Mr. David makes it even more interesting. He doesn’t teach us in a boring way, he tries to make the lesson into an interactive and a very fun lesson. He is very friendly and creative, and also very nice. That’s why everybody in my class loves him.

Xem thêm:

1. Bố cục bài Talk about your favorite subject – IELTS Speaking

Mở bài: Mở bài chúng ta giới thiệu chung về môn học yêu thích của mình. Gợi ý:

 • My favourite subject is + tên môn học
 • I’m excited in/keen on/interested in/into… + tên môn học

Thân bài: Trong phần chính này, bạn đưa ra các luận điểm chính kèm ví dụ minh hoạ chi tiết. Gợi ý:

 • Why do you like this subject?
 • What knowledge does the subject bring you?
 • How do you apply that subject in your life?
 • What did you have achievement in this subject?

Kết bài: Nêu cảm nghĩ về môn học yêu thích, sự yêu thích ở mức độ nào và sự quyết tâm học tốt môn học ấy của bạn như thế nào.

NHẬP MÃ TUHOC30 - GIẢM NGAY 30% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Từ vựng về chủ đề Talk about favorite subject – IELTS Speaking

 • Maths: môn Toán
 • Ethics: môn Đạo đức
 • Physical education: thể dục
 • Gymnastics: môn thể dục dụng cụ
 • Music: môn Âm nhạc
 • Fine art: môn mỹ thuật
 • Painting: hội họa
 • English: tiếng Anh
 • French: tiếng Pháp
 • Geography: môn Địa lý
 • History: môn Lịch sử
 • Psychology: tâm lý học
 • Chemistry: môn Hoá
 • Literature: môn Ngữ văn
 • Poetry: môn thi ca, thơ ca
 • Physics: môn Vật lý
 • Biology: môn Sinh học
 • National Defense Education; môn Giáo dục quốc phòng
 • Politics: môn Chính trị học
 • Informatics: môn Tin học
 • Sex education: giáo dục giới tính

3. Các mẫu câu gợi ý cho bài Talk about your favorite subject – IELTS Speaking

Sau đây là một số mẫu câu cơ bản và dễ áp dụng khi viết về môn học bạn yêu thích mà Tự Học IELTS muốn giới thiệu đến bạn.

 • My favourite subject in high school is… 

Môn học yêu thích của tôi ở trường là…

 • I’m interested in/ keen on/ into… 

Tôi thích/ đam mê…

 • The first/ second/ third reason I like that subject is that… 

Lý do đầu tiên/ thứ hai/ thứ ba tôi yêu thích môn học đó là…

 • …plays an important role in both education and daily life. 

… đóng vai trò quan trọng trong học tập và đời sống.

 • In my opinion, …is one of the most powerful/effective tools that helps us explore the world. 

Theo ý kiến của tôi,… là một trong những công cụ có sức mạnh/ hiệu quả giúp chúng ta khám phá thế giới.

 • … is the mirror reflecting human and their lifestyle. 

…là tấm gương phản ánh con người và lối sống của họ.

 • Thanks to this subject, I can understand/explore… 

Nhờ vào môn học này, tôi có thể hiểu/ khám phá…

 • …is not limited to a subject to be learnt at school. Furthermore, this subject teaches human about many aspects of life. 

…không chỉ giới hạn trong một môn học ở nhà trường. Hơn nữa, nó dạy con người về nhiều khía cạnh trong cuộc sống.

 • The one advantage I have in being good in…is that… 

Lợi thế của tôi khi học tốt…là…

 • In short,… is an important subject that I am really keen on.

Tóm lại,… là một môn học quan trọng mà tôi thực sự yêu thích.

4. Một số điểm cần lưu ý bài Talk about your favorite subject – IELTS Speaking

Lựa chọn môn học dễ viết

Hãy chọn những môn thân thuộc với mình để viết như: Toán, Văn, tiếng Anh,… Những môn quen thuộc sẽ giúp bạn giảm thiểu khả năng bí ý tưởng khi viết bài. Bên cạnh đó, chúng cũng sẽ có nhiều bài mẫu trên mạng hơn so với những môn khác.

Lập dàn bài trước khi viết

Tất nhiên để viết một bài được mạch lạc, rõ ràng và logic với nhau, bạn nhất định phải lập dàn bài trước dù đó là chủ đề gì đi nữa. Điều này còn giúp người đọc nhanh chóng nắm bắt được ý chính của bài viết của bạn nữa. Tự Học IELTS giới thiệu đến bạn một dàn bài mẫu:

 • Nêu tên và khái quát về môn học  
 • Môn học dạy về cái gì?
 • Tại sao bạn yêu thích môn này?
 • Môn học có ảnh hưởng như thế nào trong cuộc sống? 
 • Bạn có đạt được thành tích nào khi học môn này không? Nếu có thì thành tích đó là gì? 

Thêm nhiều ý phong phú để bài viết thêm hấp dẫn

Bài viết describe your favorite subject English sẽ khá cứng nhắc và khôn khăn vì nó dễ bị thiên về các yếu tố học thuật. Bạn có thể thêm các yếu tó về con người để bài viết thêm sinh động và gần gũi hơn. Bạn có thể nói về:

 • Giáo viên dạy môn học
 • Bạn bè cùng học của bạn
 • Kể về một trải nghiệm
 • Kinh nghiệm thực tế của bản thân về môn học đó

Áp dụng các kỹ năng và chú ý đến phần mở đầu

Phần mở đầu trong bài viết tiếng anh chủ đề Talk about your favorite subject rất quan trọng nên bạn nhất định phải chú ý vào nó để thu hút người nghe chú tâm vào phần sau đó.

Sử dụng ngữ pháp và từ vựng phong phú, chính xác

Việc sử dụng đa dạng các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng đa dạng sẽ giúp cho bài nói của bạn trở nên hấp dẫn và mang tính học thuật nhiều hơn. Tuy nhiên bạn cần đảm bảo nắm chắc chúng để sử dụng thật chính xác bạn nhé!

5. Bài mẫu Talk about your favorite subject IELTS Speaking

Bài mẫu 1 – môn tiếng Anh

English is one of my favorite subjects. This is a compulsory subject for students from grade 3 and above. Today, English is more and more popular, so English is a very important subject and must be learned. English brings us many opportunities.

Firstly, fluent in English helps me communicate with foreigners and tourists, therefore helping me to know many different cultures around the world. With a passion for English, I was able to watch English movies and listen to English music without translation. English also opens up job opportunities for everyone. It will be easy for you to apply for a job you love if you have a high level of English.

Today, English is very important, so this is a subject we should not ignore and need determination to learn better.

Tạm dịch:

Tiếng Anh là một trong những môn học yêu thích của tôi. Đây là môn học bắt buộc đối với học sinh từ lớp 3 trở lên. Ngày nay, tiếng anh ngày càng phổ biến nên tiếng anh là môn học rất quan trọng và bắt buộc phải học. Tiếng Anh mang lại cho chúng ta nhiều cơ hội.

Thứ nhất, thông thạo tiếng Anh giúp tôi giao tiếp với người nước ngoài và khách du lịch, từ đó giúp tôi biết nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Với niềm đam mê tiếng Anh, tôi đã có thể xem phim tiếng Anh và nghe nhạc tiếng Anh mà không cần dịch. Tiếng Anh cũng mở ra cơ hội việc làm cho tất cả mọi người. Bạn sẽ dễ dàng xin được công việc mình yêu thích nếu bạn có trình độ tiếng Anh cao.

Ngày nay môn tiếng anh rất quan trọng nên đây là môn học chúng ta không nên bỏ qua và cần quyết tâm để học tốt hơn.

Bài mẫu 2 – môn Toán

In all of the subjects in school, Math is my favorite. This is the basic subject from the elementary level. However, I have to admit that it’s getting harder and harder.

The time before, I struggled with it. There are many students who say that studying Math doesn’t help much in life, but I think differently. It helps us calculate and come up with exact numbers. Imagine, you can’t build a complete house without the area calculation. Math also helps us to think logically and react quickly to numbers. Whenever I go to the market with my mother, I often help her check the change.

Learning Math is my passion. Last semester, I won the third prize in Mathematics. Indeed, Math is not only a school subject but it also has many benefits in life. I feel lucky because I have fun and love this subject.

Tạm dịch:

Trong tất cả các môn học ở trường, môn Toán là môn tôi yêu thích nhất. Đây là môn học cơ bản từ cấp tiểu học. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng nó ngày càng khó hơn.

Khoảng thời gian trước đây, tôi đã phải vật lộn với nó. Có nhiều học sinh nói rằng học Toán không giúp ích được gì nhiều cho cuộc sống, nhưng tôi lại nghĩ khác. Nó giúp chúng tôi tính toán và đưa ra những con số chính xác. Hãy tưởng tượng, bạn không thể xây một ngôi nhà hoàn chỉnh nếu không tính toán diện tích. Toán học cũng giúp chúng ta tư duy logic và phản ứng nhanh với các con số. Mỗi khi cùng mẹ đi chợ, tôi thường giúp mẹ kiểm tra tiền lẻ.

Học Toán là niềm đam mê của tôi. Học kỳ I vừa qua, tôi đạt giải Ba môn Toán. Quả thực, môn Toán không chỉ là môn học ở trường mà nó còn có rất nhiều lợi ích trong cuộc sống. Tôi cảm thấy may mắn vì tôi thấy vui và yêu thích môn học này.

Bài mẫu 3 – môn Ngữ văn

When going to school, there are many subjects; however I still like literature the most. First, literature plays an important role in both education and daily life. Literature is not limit to a subject to be learnt at school. Furthermore, this subject teaches human about several aspects of life.

From the very first step, student learns to write, read as well as describe things and people. Moreover, literature teaches one to be a responsible citizen and likeable personality. Literature is more than a subject, it’s an art and it can be applied directly into life such as: journalism, editor. People are not born to learn this unique subject, it needs long time to exercise to master.

Besides, when learning literature people not only know more works of art but also understand culture, tradition of each country. Literature is the mirror reflecting human and their lifestyle. Studying literature means learning the way to love and live a true life. All in all, with great benefits of literature, it is necessary for each society especially developing countries.

Tạm dịch:

Khi đi học, có rất nhiều môn học; tuy nhiên tôi vẫn thích văn học nhất. Thứ nhất, văn học đóng một vai trò quan trọng trong cả giáo dục và đời sống hàng ngày. Văn học không giới hạn một môn học được học ở trường. Hơn nữa, môn học này dạy con người về một số khía cạnh của cuộc sống.

Ngay từ bước đầu tiên, học sinh học viết, đọc cũng như mô tả sự vật và con người. Hơn nữa, văn học dạy người ta trở thành một công dân có trách nhiệm và tính cách dễ mến. Văn học không chỉ là một môn học, nó là một nghệ thuật và nó có thể được áp dụng trực tiếp vào cuộc sống như: báo chí, biên tập viên. Con người không sinh ra để học bộ môn độc đáo này, cần thời gian dài rèn luyện để thành thạo.

Bên cạnh đó, khi học văn người ta không chỉ biết thêm nhiều tác phẩm nghệ thuật mà còn hiểu thêm về văn hóa, truyền thống của mỗi đất nước. Văn học là tấm gương phản chiếu con người và lối sống của họ. Học văn tức là học cách yêu và cách sống chân chính. Tựu chung lại, với những lợi ích to lớn của văn học, nó rất cần thiết cho mỗi xã hội đặc biệt là các nước đang phát triển.

Bài mẫu 4 – môn Lịch sử

My favorite subject is the one that most students consider as boring, and it is History. A lot of my classmates even hate it since they have to remember a huge amount of information about people that they do not know. The textbooks are usually very thick, and they consist of events and people from a hundred or thousands of years from East to West.

For me, those things are like the stories in the novels, but the difference is my textbooks are about true things. They tell me about the epic battles, the majestic kings and queens and their empires, the true meanings behind countless revolutions, the steps of humankind, and many more. I feel like I am living the past just by reading books, and the textbooks are never enough for me.

I love to collect historical books, and I always need to know a complete story about a certain event. For example, if I have a lesson about the discovery of America tomorrow, I will search online for more details that relating to it. It makes my teachers surprise sometimes, and most of them admit that it is very rare to meet a student who actually love and want to study History.

People love to read fantasy books, but I choose to read about true events and characters. My friends learn the lessons by heart because they are forced to do that, but I remember them like my favorite stories. I want to be an archaeologist in the future, and my love for the past, as well as History, will company with me in that path.

Tạm dịch:

Môn học yêu thích của tôi là môn mà hầu hết học sinh coi là nhàm chán, đó là Lịch sử. Rất nhiều bạn học của tôi thậm chí còn ghét nó vì họ phải nhớ một lượng lớn thông tin của những người mà họ không biết. Sách giáo khoa thường rất dày, bao gồm các sự kiện và con người từ hàng trăm, hàng nghìn năm từ Đông sang Tây.

Đối với tôi, những điều đó giống như những câu chuyện trong tiểu thuyết, nhưng điều khác biệt là sách giáo khoa của tôi viết về những điều có thật. Họ kể cho tôi nghe về những trận chiến hoành tráng, những vị vua và nữ hoàng oai hùng và đế chế của họ, ý nghĩa thực sự đằng sau vô số cuộc cách mạng, bước đi của loài người, và nhiều hơn thế nữa. Tôi cảm thấy như mình đang sống trong quá khứ chỉ bằng cách đọc sách, và sách giáo khoa không bao giờ là đủ đối với tôi.

Tôi thích sưu tầm sách lịch sử, và tôi luôn cần biết một câu chuyện hoàn chỉnh về một sự kiện nào đó. Ví dụ, nếu tôi có một bài học về việc khám phá ra Châu Mỹ vào ngày mai, tôi sẽ tìm kiếm trên mạng để biết thêm chi tiết liên quan đến nó. Đôi khi điều đó khiến giáo viên của tôi ngạc nhiên, và hầu hết họ đều thừa nhận rằng rất hiếm khi gặp được một học sinh thực sự yêu thích và muốn học Lịch sử.

Mọi người thích đọc sách giả tưởng, nhưng tôi chọn đọc về các sự kiện và nhân vật có thật. Bạn bè của tôi học thuộc lòng những bài học bởi vì họ bị buộc phải làm điều đó, nhưng tôi nhớ chúng như những câu chuyện yêu thích của tôi. Tôi muốn trở thành một nhà khảo cổ học trong tương lai, và tình yêu của tôi dành cho quá khứ, cũng như Lịch sử, sẽ đồng hành cùng tôi trên con đường đó.

6. Một số bài mẫu Talk about your favorite subject khác trong IELTS

Talk about your favorite subject
Talk about your favorite subject

You should say:

 • what is it
 • why you like/liked it
 • your experience of this subject
 • why it is/was your favourite subject.

Sample 1:

Being a student of science, I have always wondered what would have happened if “Physics” as a faculty of science didn’t exist. Well, one thing for sure is that we wouldn’t have got the theory of relativity and Gravity, to name only two out of many, which have practically changed our views of the world as well as our “lives” itself. But, as I took my educational journey to a university and got the opportunity to learn “the subject” of Einstein and Newton in more details, I didn’t really need to wonder anymore.  I liked physics during my student life probably more than any other subjects.

I liked it not only because I was good at it, but also because of my fond memories and experiences of this subject. Spending many, many hours of learning fundamental theories of physics in the classrooms together with even more hours at a physics lab, I have learnt to understand that physics probably and potentially is the most satisfying of all the main science subjects as this difficult subject tends to explain why and how things happen in this material world.

Having learnt about circular motion, waves, gravity, energy, force, electricity and much more, as a student, I could certainly feel myself as being little “smarter” than others, who were not the students of “science”.  Whether I was experimenting with Newton’s “law of motion” or “law of gravitation” in a lab, I always felt like I was a “scientist” in my own little lab.

 I enjoyed learning this interesting subject mainly because I could actually engage myself on an intellectual level with not only the teachers but also with my fellow students. Besides, in a physics class, more often than not, I would be one of the few lucky students to be requested to the class board in order to explain some of the difficult topics of physics whether they were related to the laws of thermodynamics or quantum physics.

And I loved being challenged by a very interesting branch of science that represented a complete purity of thoughts without having to worry about any religion, politics, human psychology or any other ambiguous human variables for that matter.  

Sample 2:

History was my favourite subject in my academic life. I have learned so many things from history books and started realising how important it is for us to know our past to build the future. I learned a lot from my history teachers and they were excellent tutors who always motivates us. I was so fascinated about my experience of reading and learning the history that it was my major in my university.

Learning about the past is something that gives us essential knowledge about our country, heritage, the world we live in and about the human race as a whole. It also warns us about past catastrophic events and motivates us to build a better world. I took history seriously for the first time when I was in grade 7 and I found it intriguing.

I learned about the ancient world, how the social and economic conditions were then and how the world has been shaped by the different events throughout the time. I liked it more than any other subject in my school. I could actually relate things I learned from my history textbooks, and this was not the case for a few other subjects that we were taught at that time. So I really liked history as a subject. I developed an uncanny attraction towards it and tried to read as many history books as possible back then. 

After that, I become so interested in this subject that I started reading books on History by different writers. There is a famous saying that “To shape the future you must know the past”, and history teaches us that. I had been lucky to have some great teachers who have a tremendous way of explaining the topics of history. To me, other subjects like literature and math were also interesting but I felt a different passion for history as a subject.

After I finished school, I took history as my major and that has greatly influenced me the way I look at the world and to the past and the future. Reading and learning history was like travelling through time and generations and that excited me so much. To be honest it still does. I fell in love with this subject and it became my favourite subject soon.

Sample 3:

This is indeed a great topic to talk about and the credit goes to you for allowing me the time to think and talk about it. 

Math has always been my favourite subject in my school days and my interest in math helped me profoundly to understand other science-related subjects more accurately. I have recently graduated from computer science and I could not have been a good programmer without my understanding and love for mathematics. Academic subjects like statistics, algorithm, data structure and programming are hard to learn without someone’s command in mathematics.

I liked mathematics because I was good at it! My father is an architect and I have always felt curious about his passion for mathematics and architectural design. In my academic years, I was not a top scorer, but my grades in maths were always high. I remember spending more hours solving mathematical problems than memorising poems and reading literature. Thus when I was in high school, I was good at maths and it’s natural that I spent more time doing maths than other subjects.

My father has a great influence in developing my interests for maths. He painstakingly explained mathematical formulas, their usage and practical implications to me and thus I started loving this subject from my early childhood. I was lucky to have some great teachers during my academic years who also were my motivation to do well in mathematics.  

I could solve mathematics as I had a solid foundation in it from my childhood. I was often asked by my class teachers to explain a certain math problem to them. This also grew my confidence and in high school, I was persuaded that I can solve any math problems from our textbooks. As you know, young people often like the subject they are good at and spend more time reading and understanding it. This was also the case for me and math has always been my favourite subject in my academic years.

Mong rằng với những chia sẻ trên Topic Talk about your favorite subject đây sẽ giúp bạn có kết quả tốt trong phần thi IELTS. Chúc bạn thành công!

Tuhocielts.vn

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.