Tài liệu về IELTS Academic Writing Task 1 update

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Tài liệu về IELTS Academic Writing Task 1 bạn nên dành 20 phút để làm bài tập viết IELTS 1. Bạn phải viết 150 từ trở lên. Bạn sẽ phải mô tả một biểu đồ, biểu đồ, bảng, sơ đồ hoặc bản đồ. Tin tốt là bạn có thể nhanh chóng học cách viết một bài luận Nhiệm vụ 1. Tôi chắc chắn rằng bạn biết chính xác những gì cần làm trong kỳ thi IELTS này.

Xem thêm nhiều bài hay nhất tại:

IELTS Academic Writing Task 1

Bài kiểm tra viết IELTS nên bắt đầu lúc 11 giờ 45 phút, sau bài kiểm tra đọc. Có 2 phần trong Bài kiểm tra Viết và bạn có tổng cộng 60 phút để hoàn thành chúng.
Bạn nên dành 20 phút để làm bài tập viết IELTS 1. Bạn phải viết 150 từ trở lên. Bạn sẽ phải mô tả một biểu đồ, biểu đồ, bảng, sơ đồ hoặc bản đồ.
Tin tốt là bạn có thể nhanh chóng học cách viết một bài luận Nhiệm vụ 1. Tôi sẽ đảm bảo bạn biết chính xác những gì cần làm trong kỳ thi.
Chúng tôi sẽ làm việc trên các lĩnh vực này:
• Cách cấu trúc một bài luận Nhiệm vụ 1 tốt.
• Cách quyết định thông tin nào cần đưa vào mô tả của bạn.
• Các từ, cụm từ và cấu trúc ngữ pháp để mô tả biểu đồ, biểu đồ, bảng biểu, sơ đồ và bản đồ.

Bằng cách sử dụng các kỹ thuật phù hợp, bạn có thể viết loại bài luận mà giám khảo thích.

NHẬP MÃ TUHOC30 - GIẢM NGAY 30% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Bài tập viết IELTS 1: tránh những lỗi thường gặp

Dưới đây là một số lời khuyên giúp bạn tránh các lỗi phổ biến trong bài tập viết IELTS 1:

 1. Đừng sao chép câu hỏi để giới thiệu. Bạn nên diễn giải câu hỏi (nghĩa là viết lại nó bằng một số từ khác nhau).
 2. Đừng quên phân tách các đoạn văn của bạn một cách rõ ràng.
 3. Đừng quên viết một bản tóm tắt / tổng quan tốt về thông tin. Một kết luận nhanh một câu là không đủ tốt. Tôi thích đặt cái nhìn tổng quan ngay sau phần giới thiệu, và tôi cố gắng viết 2 câu mô tả thông tin nói chung. Bạn sẽ không đạt được điểm cao nếu bạn không viết một cái nhìn tổng quan tốt.
 4. Không mô tả các mục riêng biệt (ví dụ: 2 dòng trên biểu đồ). Bạn nên luôn luôn cố gắng so sánh mọi thứ nếu có thể làm như vậy. Thay vì mô tả 2 dòng riêng biệt, hãy so sánh 2 dòng tại các điểm chính.
 5. Đừng cố mô tả mọi số trên biểu đồ hoặc đồ thị (trừ khi chỉ có một vài số). Một kỹ năng quan trọng trong nhiệm vụ 1 là có thể chọn thông tin chính và mô tả hoặc so sánh nó tốt. Tôi thường đề cập đến khoảng 6 hoặc 7 số trong các đoạn chính của tôi.
 6. Đừng dành quá 20 phút cho nhiệm vụ 1. Thực hành dành 5 phút cho mỗi 4 đoạn văn của bạn. Dừng lại sau 20 phút; hãy nhớ rằng nhiệm vụ 2 có giá trị nhiều điểm hơn.

Bài tập viết IELTS 1: cách sử dụng 20 phút của bạn

Bạn có 20 phút cho nhiệm vụ 1, vì vậy hãy thử dành 5 phút cho mỗi đoạn. Điều này có thể giúp bạn tổ chức thời gian của bạn tốt hơn.
5 phút đầu
Đọc câu hỏi, đảm bảo bạn hiểu biểu đồ, viết phần giới thiệu của bạn bằng cách diễn giải câu hỏi.
5 phút thứ hai
Nhìn vào biểu đồ và cố gắng tìm 2 điểm chung. Đừng nhìn vào chi tiết cụ thể; tìm kiếm “bức tranh lớn”. Viết 2 câu tóm tắt thông tin.
10 phút cuối
Mô tả chi tiết cụ thể. Cố gắng chia phần này thành 2 đoạn vì nó có vẻ tốt hơn. Bạn có thể dành 5 phút cho mỗi đoạn.
Bài tập viết IELTS I: Bạn cần một phương pháp
Phương pháp: Viết 4 đoạn văn để bài luận có 4 phần rõ ràng. Thực hiện theo các bước của từng đoạn.

 • I. Giới thiệu
 • II. Tổng quat
 • III. Chi tiết
 • IV. Chi tiết

1- Giới thiệu

 • Diễn giải câu hỏi.
 • Viết lại câu hỏi bằng cách thay đổi một số từ hoặc có thể thay đổi điều gì đó về thứ tự câu.

2- Tổng quan

 • Các tính năng đáng chú ý nhất.
 • Xu hướng chung hoặc thay đổi; cao nhất / thấp nhất

3- Chi tiết cụ thể

Tại sao 2 đoạn để biết chi tiết?
Có vẻ ngăn nắp hơn. Trong hai đoạn này, bạn cần phải:

 • Chọn thông tin chính.
 • Bao gồm số.
 • Làm sự so sánh.

Đọc tiếp tại file tiếng Anh bên dưới tải về ngay bạn nhé.

Tải File Download Tài liệu về IELTS Academic Writing Task 1

Tự học IELTS

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.