135 typical IELTS speaking part one questions

135 typical IELTS speaking part one questions

135 typical IELTS Speaking Part One questions. The statements below are very approximately in order by the most likely topic and the most likely questions within each topic. That will mean that topics low in the list and questions low

Chủ đề Talk About Your Hometown – IELTS Speaking Part 1

Chủ đề Talk About Your Hometown – IELTS Speaking Part 1

Câu hỏi Talk about your Hometown thường xuất hiện trong phần IELTS Speaking Part 1. Đây là chủ đề không khó, nhưng để có thể trả lời chính xác cho phần này, bạn cần có một vốn từ vựng tương

10 Website luyện nói tiếng Anh bạn có thể tham khảo

10 Website luyện nói tiếng Anh bạn có thể tham khảo

Với nhiều công cụ và tính năng nổi bật của các website luyện nói Tiếng Anh mà đã giúp cho hàng triệu người thành thạo ngôn ngữ thứ 2 này. Tự tin truy cập vào những website, tự tin kết

Tải trọn bộ Speak english like an american – IELTS Speaking

Tải trọn bộ Speak english like an american – IELTS Speaking

Speak English like an American (PDF +Audio) link tải trọn bộ bên dưới bài viết. Sách Speak English Like An American sẽ là công cụ rất hữu hiệu khi ban muốn học cách sử dụng tiếng Anh của người Mỹ, vì nó

Cấu trúc trả lời cho câu hỏi Part 3 IELTS Speaking

Cấu trúc trả lời cho câu hỏi Part 3 IELTS Speaking

Part 3 Speaking là phần thi khó nhất. Vì thế, hiểu và phân loại được câu hỏi sẽ giúp bạn dễ dàng hình thành cấu trúc trả lời cho câu hỏi Part 3 IELTS Speaking. Cấu trúc câu trả lời

Download
Destination B1 B2 và C1+C2

Tải trọn bộ
3000 Từ vựng tiếng Anh

Cambridge IELTS 15

Tải Cambridge IELTS 15

tải trọn bộ ielts cambridge 1-15

Tải trọn bộ
Cambridge IELTS 1-15

Nhận trọn bộ lộ trình học IELTS 7.0

lo trinh ielts vietop
Nhập Email để nhận tài liệu miễn phí

Nhận trọn bộ lộ trình học IELTS 7.0

lo trinh ielts vietop
Nhập Email để nhận tài liệu miễn phí