Phân biệt Countable và Uncountable nouns trong IELTS

Phân biệt Countable và Uncountable nouns trong IELTS

Lúng túng trong việc phân biệt countable và uncountable nouns khiến bạn nhầm lẫn khi chia động từ và sử dụng lượng từ, dẫn đến sai sót trong bài thi IELTS. Cùng tuhocielts ôn lại điểm ngữ pháp này để