Tổng hợp Cấu trúc Would Rather trong tiếng Anh để ôn thi

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

WOULD RATHER là một loại câu phổ biến trong tiếng Anh giao tiếp để thể hiện sở thích, kỳ vọng của mình. Tùy nhiên, với các bạn mới bắt đầu “nhập môn” tiếng Anh giao tiếp, chúng ta chỉ biết những cấu trúc đơn giản như I like, I want… Vì vậy, hãy cùng TuhocIELTS  khám phá cấu trúc Would rather để “nâng cấp” cách thể hiện ước muốn của mình nhé!

I. SỬ DỤNG WOULD RATHER VỚI CÂU CHỈ CÓ MỘT CHỦ NGỮ

Trong câu có một chủ ngữ, WOULD RATHER mang ý tức là thích… hơn. Ta xét chiếc câu would rather ở 2 thì ngày nay và quá khứ:

1. Ở thì ngày nay hoặc tương lai

Công thức:

S + would rather (+ not) + V (infinitive) [+ than + V (infinitive)]

Phía sau would rather phải là một động từ nguyên chiếc không “to” (bare inf). Nếu đó là câu phủ định, bạn chỉ cần thêm “not” vào phía trước động từ đó.

would rather 1
I would rather drink orange juce than coffe

➥ Ví dụ:

 • We would rather travel to Korea than Thailand.
 • Chúng tôi thích đến Hàn Quốc hơn Thái Lan.
 • We would rather not travel to Korea.
 • Chúng tôi không thích đến Hàn Quốc.

2. Ở thì quá khứ

Công thức:

S + would rather (+ not) + have + V (past participle)
Cấu trúc would rather 768x264 2

Phía sau would rather phải là “have + P2”. Nếu đó là câu phủ định, bạn chỉ cần thêm “not” vào phía trước “have”.

➥ Ví dụ:

 • I would rather have bought a shirt than a dress.
 • Tôi đã thích sắm một dòng áo hơn một dòng váy.
 • I would rather not have bought this shirt.
 • Tôi đã không thích sắm dòng áo đó.

NHẬP MÃ TUHOC30 - GIẢM NGAY 30% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

II. SỬ DỤNG WOULD RATHER VỚI CÂU CÓ HAI CHỦ NGỮ

Trong câu có hai chủ ngữ, WOULD RATHER thể hiện kỳ vọng người khác làm một việc gì đó và được sử dụng dưới những trường hợp sau:

1. Câu cầu khiến tại thì hiện nay

Ý nghĩa: Câu này thể hiện kỳ vọng người nào đó làm gì ở thời điểm hiện tại. Động từ tại mệnh đề 2 để tại dạng nguyên thể không “to”. Với câu phủ định, chỉ cần thêm “not” vào phía trước động từ.

Công thức:

S1 + would rather (that) + S2 + V (infinitive)

➥ Ví dụ:

 • I would rather that you come back to me.
 • Tôi muốn rằng anh quay về bên tôi.
 • I would rather that you not come back to me.
 • Tôi mong rằng anh đừng quay về bên tôi.

2. Câu giả định trái về thực tế tại ngày nay

Ở mệnh đề thứ hai, động từ sẽ được chia tại thì quá khứ và “to be” cứ là “were” với toàn bộ một số ngôi.

S1 + would rather (that) + S2 + V (past)

➥ Ví dụ:

 • Henry would rather that his girlfriend worked in the same department as he does.
 • Henry kỳ vọng rằng bạn gái của anh ta làm việc dưới cùng một bộ phận như anh ta.
 • Henry would rather that his girlfriend didn’t work in the same department as he does.
 • Henry kỳ vọng rằng bạn gái của anh ta làm việc dưới cùng một bộ phận như anh ta.

3. Câu giả định trái về thực tế ở quá khứ

Động từ ở mệnh đề thứ hai được chia ở dạng quá khứ hoàn thành (past perfect).

Công thức:

S1 + would rather (that) + S2 + V (past perfect)

➥ Ví dụ:

 • Bob would rather that Jill had gone to class yesterday.
 • Bob mong rằng Jill đã tới lớp ngày hôm qua.
 • Bob would rather that Jill hadn’t gone to class yesterday.
 • Bob mong rằng Jill đừng tới lớp ngày hôm qua.

Lưu ý: Trong giao tiếp hàng ngày người ta dùng WISH thay cho WOULD RATHER THAT.

Trên đây là các kiến thức lý thuyết cũng như bài tập về cấu trúc would rather : would rather than, would rather that. Hi vọng một số kiến thức này đã giúp bạn mở mang thêm kiến thức tiếng Anh của mình.

III. MỘT SỐ DẠNG VIẾT TẮT CỦA WOULD RATHER TRONG TIẾNG ANH

Trên thực tế, nếu bạn để ý thì sẽ dễ dàng nhận thấy would rather được viết tắt (trừ trong các văn bản trang trọng).

Dạng khẳng định (+):

 • He would = He’d
 • She would = She’d
 • We would = We’d
 • They would = They’d
 • It  would = It’d
 • You would  = You’d
 • I would = I’d

Dạng phủ định (-):

 • He would rather not = He’d rather not
 • She would rather not = She’d rather not
 • They would rather not = They’d rather not
 • You would rather not = You’d rather not
 • It  would rather not =It’d rather not
 • We would rather not = We’d rather not

Bài viết liên quan!

➢ Cấu trúc Wish: Công thức, cách dùng và bài tập đáp án chi tiết

Cấu trúc Used to/ Be used to/ Get used to trong tiếng Anh

Câu Điều Kiện loại 1, 2, 3 – Mệnh đề if: Cấu trúc & bài tập chi tiết

IV. BÀI TẬP VỀ CẤU TRÚC WOULD RATHER TRONG TIẾNG ANH

28 20191029111338 1
Bài tập về cấu trúc would rather trong tiếng Anh

Bài tập 1: Chia dạng đúng của động từ:

 1. Adam’d rather … (stay) home for dinner tonight.
 2. I think I’d prefer … (play) badminton today.
 3. Would you rather I … (leave) you alone?
 4. I’d rather the students … (study) for their test.
 5. Chingtow prefers … (relax) at home on the weekend.

Bài tập 2: Điền to, than, or và chỗ trống:

 1. Do you prefer coffee … milk?
 2. I think I’d prefer … drive to Hue. 
 3. Would you rather go to the pub … go to the beach? (asking for a choice)
 4. She’d rather work all day … go to the beach! (make a specific choice)
 5. His friend prefers Japanese food … American food.

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng

 1. I don’t fancy the cinema again. I’d rather  (go/to go/going) to the theatre.
 2. I’d rather speak to her in person  (to discussing/than discuss/to discuss) things over the mobilephone. 
 3. If I had a choice I think I’d rather  (live in Vietnam than in London/live in Vietnam to London/to live in Vietnam than London) . 
 4. I would rather you (go/went/had gone) home now.
 5. I don’t want to go out. I’d rather (staying/stay/to stay) home.
 6. I’d rather go in December (than/that/to) in August.
 7. I’d rather come with you (than staying/than stay/to stay) here alone.
 8. I’d rather you (stay/to stay/stayed) here with me and the kids.
 9. She would rather (save/saves/saving) up than  (spend/spends/spending) all her money.
 10. Would you rather we (not go/don’t do/didn’t go) out tonight?

Đáp án

Bài tập 1:

1. stay 2. to play 3. left 4. study 5. relaxing/to relax

Bài tập 2:

 1. to
 2. to
 3. or
 4. than
 5. to

Bài tập 3:

 1. go
 2. than discuss
 3. live in Vietnam than in London
 4. went
 5. stay
 6. than
 7. than stay
 8. stayed
 9. save/spend
 10. didn’t go

Trên đây là bài viết hướng dẫn cũng như tổng hợp một số cách dùng thường gặp của cấu trúc Would rather bạn có thể thấy dưới một số cuộc đàm thoại tiếng Anh của người nước ngoài. Hãy khám phá kỹ càng và ghi chú lại để nắm được cách sử dụng Would rather cùng lúc nỗ lực thực hành thường xuyên để biến kiến thức đó thành của mình. TuhocIELTS chúc bạn học tập tốt và sớm thành công nhé!

www.tuhocielts.vn

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.