Download: Preparing for the IELTS test with Holmesglen Institute of TAFE miễn phí

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Các bạn tải file sách ebook Preparing for the IELTS test with Holmesglen Institute of TAFE miễn phí bên dưới cuối bài viết. Các bạn xem các ưu điểm của quyển sách này giúp cho bạn thêm 1 số kiến thức cơ bản về tiếng anh IELTS. Hi vọng tài liệu này giúp bạn học tốt hơn.

“The IELTS writing test takes one hour. In this time you are required to complete two tasks. TASK ONE is a report based on some graphic information provided on the question paper. With few exceptions, the graphic information will come in one of five forms – a line graph, bar graph, pie chart, table or diagram illustrating a process. You are required to describe the information or the process in a report of 150 words.”

Bài kiểm tra viết IELTS mất một giờ. Trong thời gian này, bạn được yêu cầu hoàn thành hai nhiệm vụ. TASK ONE là một báo cáo dựa trên một số thông tin đồ họa được cung cấp trên giấy câu hỏi. Với một vài ngoại lệ, thông tin đồ họa sẽ có một trong năm dạng – biểu đồ đường, biểu đồ thanh, biểu đồ hình tròn, bảng hoặc sơ đồ minh họa một quy trình. Bạn được yêu cầu mô tả thông tin hoặc quy trình trong báo cáo 150 từ.

Xem thêm :

Ưu điểm của bộ tài liệu Preparing for the IELTS test with Holmesglen Institute of TAFE

  1. Hướng dẫn đầy đủ từng dạng đề một ở Writing task 1.
  2. Trình bày ngắn gọn, dễ hiểu.
  3. Hướng dẫn đặt nghi vấn khi làm bài đầy đủ, chi tiết.
  4. Ví dụ cho từng dạng bài cụ thể, dễ hiểu.
  5. Hướng dẫn dùng rất nhiều từ ghi điểm ở phần Writing task 1.

Các bạn download bộ tài liệu Preparing for the IELTS test with Holmesglen Institute of TAFE miễn phí ở đây nhé: Download

Chúc các bạn tải sách thành công và luyện thi IELTS thật tốt!

TuhocIELTS

1 Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.