Dự đoán bộ đề thi IELTS Speaking quý 2 – 2020 ( tháng 6 – 7 – 8) năm 2020

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

TuhocIELTS xin gửi bạn download và review về dự đoán bộ đề thi speaking IELTS mới tháng 6 – 7 – 8 năm 2020 này nhé.

Các bạn xem sơ mục lục nhé vì đề khá dài và các bạn có thể download về in ra xem nếu muốn xem trên giấy và đánh dấu cần học. Để đỡ tốn phí bạn có thể lưu link web này lại để xem và tải file PDF bên dưới về máy tính của bạn khi cần học.

Hi vọng bộ dự đoán đề IELTS Speaking quý 2 (tháng 6 – 7 – 8) năm 2020 này sẽ giúp bạn học tập tốt và may mắn trúng đề chính thức nhé.

Mọi tài liệu chỉ là dự đoán dựa vào kinh nghiệm thi nhiều lần và theo dõi thường xuyên các kỳ thi IELTS và đưa ra dự đoán và tài liệu mang tính chất tham khảo không hề cam đoan 100% chính xác nhưng sẽ có 1 tỷ lệ gần đúng giúp các bạn phần này nhé.

Bài viết liên quan được nhiều người xem nhất:

Cùng xem dự đoán đề thi Speaking IELTS 2020 bên dưới nhé:

muc luc bo de du doan speaking thang 6-7-8-2020
Mục lục bộ đề dự đoán speaking tháng 6-7-8/2020
muc luc bo de du doan speaking thang 6 7 8 2020 2 1
Mục lục bộ đề dự đoán speaking tháng 6-7-8/2020
muc luc part 2 speaking
Mục sách dự đoán đề IELTS Speaking tháng 6,7,8 năm 2020

Review dự đoán đề Speaking Part 1

1. What you do (Work/Study)

Let’s talk about what you do. Do you work, or are you a student?

  1A. Work  1B. Study
What kind of work do you do?What do you find most interesting about your work? [Why?]Do you prefer working in the morning or in the afternoon? [Why?]What do you study?Why did you choose that course/subject?What do you find most interesting about your studies? [Why?]Do you prefer studying in the morning or in the afternoon? [Why?]Is your studying different from what you expected? [How?]  

2. Home/ Accommodation

 • What kind of housing/accommodation do you live in?
 • Who do you live with?
 • How long have you lived there?
 • What’s the difference between where you are living now and where you have lived in the past?
 • Do you plan to live there for a long time?
 • Which room does your family spend most of the time in?
 • Are the transport facilities to your home very good?
 • Do you prefer living in a house or a flat?
 • Please describe the room you live in.
 • What part of your home do you like the most?
 • Where you live now
 • Which town or city do you live in now?
 • Are there any things you don’t like about your area? [What are they?]
 • Do you think you will continue to live there for a long time? [Why/ Why not?]

4. Music

 • Do you think it is necessary for children to have music classes?
 • What do you think of Vietnamese traditional music?
 • How much time do you spend listening to music every day?
 • What type of music do you most like to listen to?
 • Have you always liked the same type of music?
 • Do you prefer listening to music alone or with other people?

5. Haircut

 • Have you ever had an unhappy haircut experience?
 • How long have you had your current haircut?
 • How often do you have a haircut?
 • Do you like having your haircut?
 • Do you enjoy going to the hairdresser’s/barber’s?
 • Have you ever had a haircut that you didn’t like?
 • Would you like to change the colour of your hair?

6. Jeans

 • Do you wear jeans?
 • How often do you wear jeans? [Why/ Why not?]
 • Do you like wearing jeans, why?
 • Why do you think jeans are so popular around the world? [Why?]
 • Did you wear jeans at school? [Why/ Why not?]
 • Would you ever spend a lot of money on jeans? [Why/ Why not?]

7. Concentrating

 • What do you need to be focused?
 • What might distract you when you are trying to stay focused?
 • What do you do to help you concentrate?
 • Is it difficult for you to stay focused on something?
 • When do you need really need to concentrate?
 • When do you find it hard to concentrate?
 • Do you find it easy to do two things at the same time?

8. Walking

 • Where do you usually take a walk?
 • Do you think people will walk more in the future?
 • Do you walk more often in the past?
 • Do you walk a lot?
 • Where do you walk the most often?
 • Did you walk more or less when you were younger?
 • Do you think you do enough walking?

9. Languages

 • Will you learn other languages in the future?
 • Do you think it is difficult to learn a new language?
 • What language do you speak?
 • Why do you learn English?
 • How did you learn English?
 • Do you think English is an easy or a difficult language to learn?
 • Would you like to learn any other languages?

10. Friends

 • What do you think makes good friends?
 • Do you keep in contact with friends from your childhood?
 • What kinds of people do you like to make friends with?
 • Do you think you are a good friend to others?
 • Do you have any good friends who live far away?
 • Are you still friends with any of your childhood friends?
 • What do you value most about your friends?

11. Animal

 • Have you ever kept pets?
 • Do you like to go to the zoo?
 • Have you ever seen any wild animals before?
 • What wild animal do you like the most?
 • What is your favourite wild animal?
 • Do you like seeing animals in a zoo?
 • How important is it to protect wild animals?

12. Museums

 • Do you go on field trips to museums to learn history?
 • Do you learn much history at school?
 • When was the last time you read a history publication?

13. Water sport

 • Have you ever played water sports?
 • What water sports do you like playing?
 • Are water sports popular in Vietnam?

14. Pen or pencil

 • When was the last time you bought a pen or pencil
 • Do you usually use a pen or pencil?
 • What do you think if someone gives you a pen or a pencil as a gift?

15. Running

 • Do you like running?
 • Have you ever taken a running class?
 • When was your last long run?
 • Why do people need to run?
 • Where do you think is a good place to run?
 • Do you think running is a good way to stay healthy?

Cảm ơn bạn đã đọc bài Dự đoán bộ đề thi IELTS Speaking quý 2 năm 2020 từ tuhocielts.vn

Các bạn có thể xem thêm các bài viết liên quan sau:

16. Scenery

 • Is there any beautiful scenery in your hometown?
 • How can you try to live in a house with a good view?
 • Do people like to take photos of beautiful scenery?
 • Why do people prefer to use mobile phones to take photos of beautiful scenery?

17. Numbers

 • Are you good at remembering numbers?
 • Do you often use numbers?
 • Is there any special number you like?

18. Science

 • Have you ever taken science courses?
 • Is science important?
 • Should we learn science?
 • Did you have any science classes in elementary or high school?
 • What kind of science do people usually study?

19. Laugh

 • Do you like to watch movies or TV shows that make people laugh?
 • Do you usually make your friends laugh?
 • Are you the kind of person who makes people laugh?

20. Alone

 • When was the last time you were alone?
 • What do you like to do when you are alone?
 • Do you wish to have more time alone?
 • Is it important to have some time alone?

21. Cake

 • Do you like dessert?
 • Do you like eating cakes?
 • Have you ever made cakes?
 • What are the special cakes in your country?

22. Movies

 • What is your favorite movie?
 • Do your friends like this movie?
 • What kinds of movies do you think young people like?
 • Do you want to be a movie star?

23. Perfume

 • Do you use perfume?
 • What kind of perfume do you like?
 • What does perfume mean to you?
 • Do you give perfume as a gift?

24. Street market

 • Do you currently live in a house or a flat/ apartment?
 • Are street markets common in your country?
 • What is usually sold there?
 • Do you think people like street markets? Why?

25. Sky

 • Do you like to watch the sky?
 • What is the sky like at night in your hometown?
 • Do you like to watch stars?
 • Have you ever taken a course about stars?
 • What’s your favorite star?

26. Plan

 • Do you make plans every day?
 • Are you good at managing your time?
 • What is the latest plan you made?
 • What is the hardest part about making plan?

27. Holiday

 • Do you prefer to have one long holiday or several short breaks during the year?
 • What was the best holiday you have ever had?
 • Would you prefer a holiday in a city or a beach holiday?
 • What would be the perfect holiday for you?

28. Sleep

 • How long should people sleep for the benefit of their health? Why?
 • Do you think that the old should sleep more than the young? Why?
 • What do you do to improve sleeping quality?
 • Do you think it’s effective?

29. Being patient

 • What do you do while you’re waiting for something, for example a bus?
 • Are you generally a patient person?
 • Are people in your country generally patient?

30. Photos/Pictures

 • How do you keep your photos?
 • In what situations do you take photos?
 • How often do you take photos?
 • Do you prefer to take photos yourself or to have other people take photos?

31. Handwriting

 • Do you often write things?
 • Do you prefer to write by hand or write using computer?
 • Do you think computers might one day replace handwriting?
 • When do children begin to write in your country?

32. Water Sport

 • Have you ever played water sports?
 • What water sports do you like playing?
 • Are water sports popular in Vietnam?

33. Amusement park

 • Do you like amusement park?

34. Celebrities

 • Who is your favorite celebrity in Vietnam?
 • Do you like any foreign celebrities?
 • Would you want to be a celebrity in the future?
 • Do you think we should protect famous people’s privacy?
 • How do celebrities influence their fans in Vietnam?

35. Cooking

 • Who taught you how to cook?
 • Do you like cooking?
 • Is it difficult to cook?
 • Do you want to learn how to cook?

36. Colors

 • What is your favorite color?
 • Do you like dark colors?
 • Do you usually wear clothes in your favorite color?
 • Are there any colors you dislike?

37. Traveling

 • Do you like to travel?
 • Do you often travel by air?
 • How long was the longest trip you took?
 • Which country would you like to travel to in the future?
 • Would you like to travel to space?

38. Plant

 • Do you like plants?
 • What plants do you like?
 • Have you ever grown any plants?
 • Did you grow any plants when you were a child?
 • Do you know how to grow any plants?

39. Garden

 • Does your family have a garden?
 • Do many people in Vietnam have their own garden?
 • If someone has a private garden in Vietnam, do they usually prefer to grow flowers or vegetables?
 • (Why?) Have you ever grown anything? (in a garden, or possibly in a flower pot)
 • Do Vietnamese people like growing flowers?
 • Do you like growing flowers?

40. Countryside

 • Do you spend much time in the countryside?
 • What do you like to do when you go to the countryside?
 • Have you ever lived in the countryside?
 • Do you think you will live in the countryside in the future?

41. History

 • Do you like learning history?
 • What historical event do you find most interesting?
 • Do you think history is important?
 • Do you like to watch programmes on TV about history?

42. Desserts

 • Do you like dessert?
 • Do you like eating cakes?
 • Do you know how to bake a cake?

43. Science

 • Do you like science?
 • What science have you studied?
 • How do you study science?
 • What’s the most difficult part of studying science?
 • How has the science that you have studied helped you?

44. Taking a break

 • Do you prefer a long break or several breaks?
 • How often do you take a break?

45. Water

 • Do you drink a lot of water every day?
 • Do you drink tap or bottled water?
 • Do you ever drink other kinds of water?
 • Is bottled water very expensive in your country?

Các bạn đón xem Speaking part 2 bên dưới tải về xem nhé

Tải file PDF dự đoán đề thi IELTS Speaking tháng 6 – 7 – 8 (quý 2) năm 2020: Tại đây

Hi vọng bài viết và tài liệu dự đoán đề thi IELTS Speaking giúp bạn học tập tốt và sẽ trúng đề nhé.

https://www.tuhocielts.vn

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.