Talk about your favorite means of transport

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Talk about your favorite means of transport là một chủ đề khá phổ biến và thường được hỏi trong phần thi IELTS Speaking Part 2 . Vì thế, bạn cần phải có vốn từ vựng tốt cũng như những cách phát triển và hệ thống ý một cách hiệu quả để câu giải đáp của bạn đạt được điểm tối đa.

Trong bài viết ngày hôm nay, Tuhocielts.vn sẽ giới thiệu cho các bạn các từ vựng, câu hỏi và bài mẫu sample cho đề Talk about your favorite means of transportation nhé!

1. Talk about your favorite means of transport

Talk about your favorite means of transport
Talk about your favorite means of transport

1.1. What means of transport do you usually use?

“I don’t have a car so I usually use public transport, you know, like trains, buses, trams, Actually back in Vietnam, I had a motorbike by which I always commute to work but I can’t afford one here so yeah, public transport, but anyway, I find it convenient for me coz I live right next to the train station.”

Tạm dịch:

“Tôi không có ô tô nên tôi thường sử dụng phương tiện công cộng, bạn biết đấy, như tàu hỏa, xe buýt, tàu điện, Thực ra hồi ở Việt Nam, tôi có một chiếc xe máy để đi làm nhưng tôi không có đủ tiền để mua ở đây, vì thế tôi chọn đi phương tiện giao thông công cộng, nhưng dù sao thì tôi cũng thấy thuận tiện vì tôi sống ngay cạnh ga xe lửa. ”

Từ vựng:
Public transport: phương tiện giao thông công cộng
Commute: đi lại hàng ngày
Afford sth: đủ khả năng chi trả cho cái gì

Xem thêm các bài viết khác:

1.2. What’s your favorite means of transport?

“My favorite way to travel is by train because it’s quick, convenient, reliable and especially punctual. What I like most about this types of transport is that I can totally forget about traffic congestion as therefore pollution. Plus, the rail fare is quite reasonable, I mean, quite affordable for a student like me.”

Tạm dịch:

“Phương tiện di chuyển yêu thích của tôi là tàu hỏa vì nó nhanh chóng, thuận tiện, đáng tin cậy và đặc biệt là đúng giờ. Điều tôi thích nhất ở loại hình giao thông này là tôi hoàn toàn có thể không gặp tình trạng tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm. Thêm nữa, giá vé đường sắt khá hợp lý, ý tôi là khá hợp túi tiền của một sinh viên như tôi ”.

Từ vựng:

 • reliable: đáng tin cậy
 • punctual: đúng giờ
 • traffic congestion: tắc đường
 • rail/bus fare: vé tàu, vé xe bus
 • affordable: có thể chi trả được

1.3. How do you like to travel for long trip?

“By plane, of course, coz it doesn’t take me too long to get to my destination. It’s kind of exhausted andunpleasant to me to travel by other types, you know, I don’t want to waste my valuable time just getting there while I can use that time to enjoy and do lots of more important things.”

Tạm dịch:

“Tất nhiên là bằng máy bay, vì tôi không mất quá nhiều thời gian để đến điểm đến cuối cùng. Tôi cảm thấy mệt mỏi và khó chịu khi phải đi du lịch bằng các loại hình khác, bạn biết đấy, tôi không muốn lãng phí thời gian quý báu của mình chỉ để đến đó trong khi tôi có thể dùng thời gian đó để tận hưởng và làm nhiều việc quan trọng hơn.

Từ vựng:

 • destination: điểm đến
 • exhausted: kiệt sức
 • unpleasant: không hài lòng

Speaking là nội dung không thể thiếu trong IELTS. Để cải thiện điểm số hay những vấn đề liên quan, Bác sĩ IELTS sẽ giúp bạn làm điều đó. Với nguồn kiến thức vô tận và được kiếm duyệt bởi những chuyên gia có trình độ cao, tham khảo ngay để có phần phát âm tốt nhất nhé!

1.4. What’s the traffic like in your country?

“Oh, I’m afraid you ask that. It’s terribly bad, I have to say, especially in Hanoi-the capital of my country. You know what, it becomes the last place I’ve ever wanted to live because of the traffic it has. People often give themselves about an hour extra time to arrive on time due to the traffic jam, particularly in rush hours, Just imagine this, Hanoi does really looks like a giant car park, you know. And the traffic network like traffic lights, transport lane… are all old fashioned. And accidents on the main road seem to happen every
day. People always hope to have a better system but it appears to be daydreaming coz it’s just getting worse.”

Tạm dịch:

“Ồ, tôi sợ bạn hỏi điều đó. Tôi phải nói là tệ khủng khiếp, đặc biệt là ở Hà Nội – thủ đô của đất nước tôi. Bạn biết không đây là nơi tối không muốn sống nhất vì lưu lượng tắc nghẽn giao thông của nó. Mọi người thường dành cho mình thêm khoảng một giờ để đến đúng giờ do tắc đường, đặc biệt là vào những giờ cao điểm. Hãy tưởng tượng xem, bạn biết đấy, Hà Nội thực sự giống như một bãi đậu xe khổng lồ. Và mạng lưới giao thông như đèn tín hiệu, phân làn giao thông… đều đã lỗi thời. Và tai nạn trên con đường chính dường như xảy ra hàng ngày. Mọi người luôn hy vọng có một hệ thống tốt hơn nhưng có vẻ như đó là viễn vông vì nó chỉ ngày càng tồi tệ hơn. “

Từ vựng:

 • terribly: quá chừng, cực kỳ
 • rush hours: giờ cao điểm
 • traffic network: mạng lưới giao thông
 • traffic lights: đèn giao thông
 • transport lane: làn đường
 • old fashioned: lạc hậu
 • daydreaming: mơ giữa ban ngày, hão huyền

Một số bài viết nổi bật khác:

1.5. How do you think the public transport could be improved?

“I think the best way to better public transport, make it more efficient is that the government should subsidize their budget to upgrade its system and quality. I mean, like, increasing frequency of trains and buses, making it more reliable and punctual for the convenience of commuters, more accessible for people with low income and you know, I think higher fuel prices are going to help too.”

Tạm dịch:

“Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất để giao thông công cộng tốt hơn, hiệu quả hơn là chính phủ nên trợ cấp ngân sách để nâng cấp hệ thống và chất lượng của nó. Ý tôi là, giống như việc tăng tần suất tàu hỏa và xe buýt, làm cho nó trở nên đáng tin cậy và đúng giờ hơn để tạo sự thuận tiện cho người đi làm, dễ tiếp cận hơn cho những người có thu nhập thấp và bạn biết đấy, tôi nghĩ rằng giá nhiên liệu cao hơn cũng sẽ giúp ích cho bạn khi di chuyển bằng phương tiện công cộng ”.

Từ vựng:

 • efficient: hiệu quả
 • subsidize: trợ cấp
 • budget: ngân sách
 • commuters: người đi lại thường xuyên
 • accessible: có thể tiếp cận được
 • fuel price: giá xăng dầu

NHẬP MÃ TUHOC30 - GIẢM NGAY 30% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Bài mẫu chủ đề Talk about your favourite means of transport

Talk about your favorite means of transport
Talk about your favorite means of transport

You should say:
1. What it is
2. When and how you often use it
3. Why you use it
4. Explain why it is your favorite means of transportation.

Outline:
– the motorbike: convenient but
+ traffic congestion
+ exhaust fumes
+ feeling irritated
– the bus:
+ me: reading <> others: get stuck in traffic
+ weather problems/ parking charges
-> Highly recommend

My favorite means of transportation is motorcycle. I usually call it is an iron horse. Nowadays, traffic is very disorderly. The roads are narrow and have many potholes. So I think that motorcycle is a good choice in the current situation. This kind of vehicle is more flexible than cars. In addition, the price of a motorbike is suitable to my salary.

The motorcycle is very useful for my life ad my job because it helps me save a lot of time, when I go to school, as well as working. I can control the time easily when riding a motorbike to my student’s houses for tutoring. In the past, I used to ride my motorbike from HCMC to my hometown in HauGiang province and return. Now, it is still necessary to me. I have been driving it for more than 10 years. Although there is dangerous when I attend in traffic, I still love riding a motorcycle.

I know that because infrastructure in our country is not very good, traffic jams or accidents often happen when many kinds of transportation means attend on narrow streets at the same time. Anyway, I think that not only me but also a lot of people like to ride motorbikes like me. In short, motorcycle is the most popular transportation means vehicle in our country.  

Tạm dịch:

Xe máy là phương tiện di chuyển yêu thích của tôi. Tôi thường gọi nó là con ngựa sắt. Tình hình giao thông hiện nay rất mất trật tự. Đường nhỏ hẹp và nhiều ổ gà. Vì vậy, tôi nghĩ rằng xe máy là một lựa chọn tốt trong tình hình hiện nay. Xe máy tất nhiên là linh hoạt hơn ô tô. Ngoài ra, phương tiện này cũng phù hợp với mức lương của tôi.

Chiếc xe máy rất hữu ích với cuộc sống của tôi, cũng như công việc quảng cáo của tôi vì nó giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian khi vừa có thể đi học, nhưng lại vừa quảng bá được thương hiệu. Khi đi bằng xe máy, tôi có thể dễ dàng kiểm soát thời gian đến nhà học sinh của mình để dạy kèm. Trước đây, tôi thường chạy xe máy từ TP HCM về quê ở tỉnh Hậu Giang rồi sau đó chạy về lại. Bây giờ, chiếc xe máy vẫn rất cần thiết với cuộc sống của tôi. Tôi đã lái nó hơn 10 năm. Mặc dù có nguy hiểm khi tham gia giao thông nhưng tôi vẫn thích đi xe máy.

Tôi được biết, do cơ sở hạ tầng ở nước ta chưa tốt nên thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông hay tai nạn khi nhiều loại phương tiện tham gia giao thông cùng lúc trên các tuyến phố chật hẹp. Dù sao, tôi nghĩ rằng không chỉ tôi mà còn rất nhiều người thích đi xe máy như tôi. Tóm lại, xe máy là phương tiện giao thông phổ biến nhất ở đất nước tôi. 

Vocabulary:

 1. Mean (v): nghĩa là, có nghĩa là
 2. Mean (n): phương tiện, kế, biện pháp, cách.  
 3. Means of transportation (n): phương tiện giao thông
 4. Motor-cycle (n): xe mô tô
 5. Motorbike (n): xe gắn máy
 6. Transportation (n): sự chuyên trở, sự vận tải.  
 7. Disorderly (a): thiếu trật tự, bừa bãi, lộn xộn
 8. Potholes (n): ổ gà
 9. Situation (n): tình thế, tình cảnh, vị thế
 10. Vehicle (n): phương tiện, xe cộ
 11. Flexible (a): linh hoạt, linh động, mềm dẽo.
 12. Infrastructure (n): cơ sở hạ tầng
 13. Traffic jam (n): đường tắc nghẽn, giao thông tắc nghẽn, kẹt xe
 14. In short (a): nói tóm lại

Tham khảo thêm các bài viết khác:

Tuhocielts.vn

Bình luận

Bình luận


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Bài viết liên quan