Tải sách Focus on Vocabulary 1-2 miễn phí

Tải sách Focus on Vocabulary 1-2 miễn phí

Focus on Vocabulary 1, 2 là một bộ sách tuyệt vời giúp người học nâng cao vốn từ vựng cho kĩ năng Viết. Các bài đọc dưới sách được mẫu mã dựa trên 570 từ dưới AWL (Academic Word List), với một số chủ đề rất giống với kì thi IELTS